http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/

Univerzitetski centar za razvoj karijere

Centar za razvoj karijere i karijerno savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu postoji od decembra 2006 징기스칸4 pk 다운로드. godine i otvoren je za sve studente Univerziteta, pa tako i za studente Filološkog fakulteta. Prostorije Centra nalaze se u zgradi Rektorata, u Kapetan Mišinom zdanju (Studentski trg 1) Download the auction pre-market.

Osnovni ciljevi Centra su pomo? studentima pri razvoju znanja i veština koje ?e im pomo?i pri zapošljavanju; zatim da im pruži prilike za relevantno radno iskustvo tokom, ali i neposredno po završetku studija; kao i da bude spona izme?u studenata i poslodavaca Download chrome YouTube.

Aktivnosti koje Centar sprovodi u postizanju tih ciljeva su:

  • Informisanje studenata o obukama, praksama, stipendijama i poslovima;
  • Sprovo?enje obuka na razli?ite teme;
  • Sprovo?enje praksi u saradnji sa poslodavcima;
  • Organizovanje javnih doga?aja sa ciljem približavanja poslodavaca studentima i obratno (karijerno ?askanje i posete kompanijama);
  • Karijerno savetovanje;
  • Pružanje usluga virtuelnog savetnika;
  • Sprovo?enje raznih projekata usmerenih ka poboljšanju zapošljivosti studenata 퍼즐 게임 무료 다운로드.

Odakle po?eti?

Prvo što svi studenti treba da urade jeste da naprave profil na sajtu Centra za razvoj karijere i prijave se na mejling-listu 해리포터와 마법사의 돌 더빙 다운로드. Mejlovi koji šalje Centar su personalizovani u tom smislu što dobijate samo one vesti koje su namenjene vašem fakultetu i što sami birate koje ?ete informacije dobijati (prakse, volontiranja, poslovi, stipendije itd.) Idea.

Zašto moram to da pla?am?

Godišnji iznos od 100 dinara je obavezan za sve studente Univerziteta, ne samo za filologe Download appspresso. Utvr?en je odlukom Senata Univerziteta kao na?in finansiranja aktivnosti Centra i da bi se osigurala njegova održivost. Treba imati u vidu da mnogi fakulteti svojim studentima ne „napla?uju“  ovaj iznos pri upisu, nego kroz prijave ispita ili na druge na?ine pa tako ni oni sami nisu svesni da u?estvuju u finansiranju Centra one piece comic book.

Sa druge strane, neophodno je postaviti dva pitanja: Zbog ?ega je visina upisa godine toliko velika na Filološkom Taxi3? Zašto, ako ve? pla?amo troškove upisa, nisu mogli da objedine sve na jednu uplatnicu budu?i da su primalac i poziv na broj identi?ni za obe uplatnice 사이툴 한글판 다운로드? Bilo kako bilo, kada ve? svi pla?amo usluge Centra, trebalo bi i da ih maksimalno iskoristimo.

Toplo preporu?ujemo da istražite sajt Centra za razvoj karijere i dalje se informišete o uslugama koje on nudi.

Pogledajte i grupu na fejsbuku, profil na tviteru i grupu na linkdinu.

2 thoughts on “Univerzitetski centar za razvoj karijere

  1. Pingback: Volontiranje u Centru za razvoj karijere

  2. Pingback: Stručna praksa za filologe

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *