Category Archives: Radionice

Poziv za Design For Change volontere

      Нема коментара на Poziv za Design For Change volontere

Design for Change Serbia (DFC Srbija) te poziva da postaneš deo DFC porodice! Prijave su otvorene  do 15. januara 2018! Osnivač DFC edukativnog programa je dizajnerka Kiran Bir Seti koja je 2009 마블시리즈 다운로드. godine pokrenula školu Riverside u Ahmedabadu. Od tada, ovaj edukativni program se realizuje u više od 65 zemalja sveta. Design for Change Srbija želi da upozna svako… Read more »

Career Days – sajam edukacija, praksi i poslova

      Нема коментара на Career Days – sajam edukacija, praksi i poslova

kies 2.0 다운로드 Internacionalna organizacija AIESEC vo?ena od strane studenata tradicionalno organizuje svoj najpoznatiji projekat „Career Days“ 21 웹 로직 다운로드. godinu zaredom. Ideja projekta jeste aktiviranje mladih i rešavanje problema nezaposlenosti kroz pružanje mogu?nosti mladim ljudima za posao, praksu i edukaciju mac os iso 다운로드. Realizacija projekta po?e?e 3. marta i obuhvata 2 odvojena, ali me?usobno povezana dela projekta – Career Workshops i Career… Read more »

Radionice „Osnovni koraci ka prvom zaposlenju“

http://bit.ly/SWlajM

Download the Android platform source Kancelarija za mlade opštine Novi Beograd u saradnji sa Inicijativom za društvenu odgovornost organizuje radionice Osnovni koraci ka prvom zaposlenju. Rok za prijavu je 15 Roller coaster tycoon 2 Hangul edition download. maj 2014. 삼국지 12pk 다운로드

Manifestacija „Karijera i ja“ – mesec u znaku profesionalnog razvoja studenata

game Univerzitetski centar za razvoj karijere i savetovanje studenata organizuje višenedeljnu manifestaciju „Karijera i ja“ koja ?e trajati od 25 Powerball Analyzer. marta do 16. aprila. Studenti ?e u ovom periodu imati priliku da na 25 fakulteta Univerziteta u Beogradu prisustvuju raznim predavanjima, radionicama, formalnim i neformalnim susretima sa predstavnicima poslovnog sveta koji žele da im pruže podršku u profesionalnom razvoju 고해상도 음원 다운로드.

¿Qué pasa? Google+ Hangout o prijavljivanju na Erazmus Mundus programe razmene

캐드 2019 다운로드 Tim platforme ¿Qué pasa 윤고딕 다운로드? organizuje interaktivno predavanje na internetu na temu prijavljivanje na Erazmus Mundus programe u subotu, 28. decembra u 17 ?asova. Cilj nam je da na pristupa?an na?in pomognemo svim studentima koji žele da se prijave za JoinEU-SEE>Penta, Basileus ili Sigma projekte u januaru 2014 Download Bell Pepper Poker. godine.

Znanjem protiv Marfija

      Нема коментара на Znanjem protiv Marfija

neversync filter FON-ov centar za razvoj karijere organizuje seminar Znanjem protiv Marfija, a za cilj ima osloba?anje straha od javnog nastupa oto international phone. Ovo je idealna prilika za one koji nemaju dovoljno iskustva, a imaju problem sa tremom i stresom kada se na?u u takvoj situaciji. Savladajte strah sada jer je javni nastup u daljoj karijeri neizbežan 배트맨 대… Read more »

Besplatni profesionalni seminari IPEK Centra iz Beograda

Facebook data IPEK Centar Beograd u okviru projekta “Obrazovanje na dar“ organizuje besplatne profesionalne seminare iz oblasti: strategijskog menadžmenta odnosa sa javnoš?u  informacionih tehnologija Efriend plus Rock of Age game 키샷5 다운로드 httpd.conf