Tag Archives: Fond za mlade talente

Konkurs za stipendiranje studija u inostranstvu Fonda za mlade talente

놀자 tv 아이콘 다운로드 Fond za mlade talente pri Ministarstvu omladine i sporta je raspisao Konkurs za stipendiranje najboljih studenata završne godine studija prvog stepena  i studenata studija drugog i tre?eg stepena na univerzitetima zemalja ?lanica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vode?im svetskim univerzitetima za školsku 2012/13 ms office 2010 평가판 다운로드. godinu. Konkurs… Read more »