http://www.ukpsalts.org/index.php?lang=cy

Udruženje književnih prevodilaca Srbije

Udruženje književnih prevodilaca Srbije je strukovno udruženje koje okuplja profesionalce iz oblasti književnog prevo?enja.

http://www.ukpsalts.org/index.php?lang=cy

UKPS

Osnovala ga je grupa uglednih prevodilaca, aktivnih još pre Drugog svetskog rata 만화 객주 다운로드. ?lanovi UKPS-a okupljeni su zbog zajedni?kog cilja, a to je da se olakša posao prevodilaca. Organizacija samog Udruženja i svih dešavanja u njemu bazira se na dobrovoljnom radu.

Svako ko želi da bude deo Udruženja, i ispunjava odre?ene uslove, može poslati molbu za ?lanstvo. Podnosilac molbe treba da ima minimum 20 tabaka objavljenog književnog prevoda 어도비 포토샵 라이트룸 다운로드. Udruženju je neophodno poslati jedan primerak prevedene i objavljene knjige, zajedno sa originalnim tekstom, biografijom, bibliografijom i molbom. Nakon toga Upravni odbor na svojim redovnim sastancima odlu?uje o prijemu novih ?lanova na osnovu strogih i visokih kriterijuma. Molbe se mogu slati u bilo kad. Prevode pregleda neko od ve? postoje?ih ?lanova koji je stru?njak za jezik sa kog je prevodio podnosilac molbe. ?lanarina iznosi 1000 dinara na godišnjiem nivou vlc. Postoji i kategorija ?lanstva samostalnog umetnika koji mora imati objavljen ve?i broj tabaka i to su uglavnom osobe kojima je književno prevo?enje stalni posao.

Udruženje periodi?no objavljuje knjigu sa imenima svih aktivnih prevodilaca koju imaju svi izdava?i. U knjizi pišu osnovni podaci o svakom prevodiocu, njegovi najzna?ajniji prevedeni naslovi, oblasti posebnog interesovanja (beletristika, de?ija književnost, poezija, istorija itd.), kao i nagrade koje je prevodilac dobio apt get 패키지 다운로드. Na internet stranici Udruženja se nalazi katalog koji se radovno ažurira.

Pored toga što je njihovo ime u knjizi, ?lanovi imaju i druge beneficije, kao što je besplatan primerak ?asopisa Mostovi sybil war subtitles. To je jedini reprezentativni ?asopis u Srbiji koji se isklju?ivo bavi književnim prevo?enjem. Sadrži eseje, delove dramskih dela, poeziju, prozu itd. Pored prevoda ?lanova Udruženja književnih prevodilaca, u ?asopisu Mostovi objavljuju se i prevodi mladih prevodilaca koji su na samom po?etku 언 에픽 다운로드. Svako ko pošalje dovoljno interesantan tekst, preveden na zadovoljavaju?em nivou, može dobiti priliku da mu prevod bude objavljen. S obzirom na to da je broj tekstova koji se šalju Udruženju veoma velik, bilo bi dobro da studenti imaju preporuku profesora ili nekoga od ?lanova UKPS-a, ako žele da konkurišu da im prevod bude objavljen.

http://www.ukpsalts.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=11&Itemid=120&lang=cy

?asopis „Mostovi“

Udruženje organizuje razne tribine, prevodila?ke susrete, savetovanja, predavanja, radionice windows server. Izdaje periodi?ne i druge publikacije, ustanovljuje i dodeljuje prevodila?ke nagrade i posebna priznanja za najuspelije prevode ili radove o prevo?enju. Jedna od tih nagrada je Ljubiša Raji? koja je u aprilu 2014. godine prvi put dodeljena za najbolji prvi objavljeni prevod. Svake godine UKPS organizuje Me?unarodne beogradske prevodila?ke susrete 영한 사전 무료 다운로드. S vremena na vreme organizuju se radionice prevo?enja koje su besplatne. Njihov cilj je da iskusniji prevodioci podele iskustvo sa po?etnicima u toj profesiji. Organizuju se i tribine na kojima se predstavljaju knjige, u kojima u?estvuju profesori Univerziteta i mogu prisustvovati svi zainteresovani. Isto važi i za književne ve?eri 아이폰 나스 다운로드.

Sedište Udruženja književnih prevodilaca Srbije ne postoji ni u jednom drugom gradu u Srbiji osim u Beogradu, jer za tim do sada nije bilo potrebe, ali ?lanovi iz cele Srbije aktivno u?estvuju u svemu. Pored Udruženja književnih prevodilaca postoje i Udruženje nau?nih i stru?nih, kao i Udruženje simultanih i konsekutivnih prevodilaca. Iako predstavljaju tri razli?ite vrste prevo?enja, sara?uju po potrebi 컷더로프 다운로드.

Detaljnije informacije o Udruženju književnih prevodilaca Srbije, obaveštenje o radionicama, tribinama i sl., možete saznati na njihovom zvani?nom sajtu ili fejsbuk stranici, a možete ih kontaktirati i putem mejla.

2 thoughts on “Udruženje književnih prevodilaca Srbije

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *