http://bit.ly/1Exnhwb

Društvo mladih lingvista

Društvo mladih lingvista (DML) je udruženje osnovano sa ciljem naučno-istraživačkog rada, dodatne edukacije i stručnog usavršavanja građana, a pre svega studenata u oblasti lingvistike ali i drugih srodnih nauka. Teži popularizaciji lingvistike, unapređivanju jezičke kulture, pismenosti i svesti o jeziku.

Društvo je nastalo 2013. godine sa ciljem da pre svega studenti lingvistike i filologije, a zatim i svi zainteresovani za jezik, međusobno razmenjuju ideje, stavove i razmišljanja ali i da se podstaknu na naučna istraživanja iz raznih disciplina. Da bi se to postiglo, DML održava  seminare i predavanja na razne teme koje u mnogome mogu koristiti studentima.

Predavanja su otvorena za sve zainteresovane. Ko god želi da se informiše o aktuelnim problemima iz sveta lingvistike i filologije može posetiti neko od predavanja koja se održavaju svake srede u Naučnom klubu Centra za promociju nauke. Kako reči menjaju značenje – o nekim uzrocima semantičke promene ili Kako napisati i prezentovati naučni rad? samo su neke od tema obrađenih na radionicama i predavanjima. Predavači su profesori pre svega sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ali i sa Univerziteta u Nišu, Kragujevcu i dr.

Seminari i obuke se održavaju samo za članove, gde oni mogu steći nova znanja iz oblasti naučne metodologije i opšte lingvistike, tj. kako napisati naučni i stručni rad, kako sprovesti naučno istraživanje, kako pretraživati informacije i dr. Dakle, sve ono što se od nas kao akademskih građana zahteva, a što nemamo priliku da naučimo u okviru studija. Udruženje ima načelnu podršku velikana srpske lingvistike, dr Ranka Bugarskog, što samo potvrđuje ozbiljnost i kvalitet rada ovog udruženja.

DML je pokrenulo naučno-stručni časopis Lingvist  sa namerom da se u njemu objavljuju naučni i stručni radovi mladih jezičkih stručnjaka. Radove može pisati ko god želi, važno je da budu originalni i da se bave jezikom iz lingvističke perspektive ili perspektive drugih nauka, a radove pre objavljivanja pregledaju stručnjaci iz pomenutih oblasti.

Član Društva može postati svako ko prihvati ciljeve Društva i Statut i plati članarinu od 1000 dinara koja važi godinu dana od trenutka uplate. Član nema nikakve posebne obaveze i zaduženja ali dobija mnoge povlastice: pored već pomenutih seminara za članove, dostupna im je i biblioteka koja je donacija Balkanološkog instituta, kao i rubrika Kuda ove nedelje?, gde se mogu informisati o svim predavanjima iz oblasti lingvistike, filologije, psihologije i drugih srodnih nauka. Takođe, članovi imaju pristup mejling listi za informacije o stipendijama i konferencijama, podršku DML u samostalnim istraživanjima i projektima i mogućnost da pišu članke za sajt Društva.

Za više informacija možete posetiti sajt ili facebook stranicu Društva.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *