AEGEE Beograd

AEGEE (Association des États Généraux des Étudiants de l’Europe) je neprofitna i nepartijska studentska organizacija sa ciljem stvaranja Evrope bez granica, ostvarivanja interkulturne saradnje i pružanja neformalnog obrazovanja studentima.

1395830_712660518763259_342230180_nAEGEE blisko sarađuje sa Erasmus programom tako što pomaže zemlje koje nisu članice Evropske Unije, u okviru projekta Evropa bez granica. Jedna od ideja AEGEE-a je da studenti iz zemalja jugoistočne Evrope, koji su u okviru programa Erasmus Mundus, imaju mogućnost da se prijave na iste univerzitete kao i studenti iz drugih evropskih zemalja. AEGEE je, takođe, skoro predložio da se u Evropi ukine roming.

U Srbiji postoje AEGEE Beograd, Kragujevac, Niš i Novi Sad. Iako su različiti lokali, predstavljaju istu organizaciju sa istim ciljevima. Sve antene imaju iste glavne projekte, s tim što lokali prave projekte za sebe. Neki projekti pokrivaju deo ili cele putne troškove. Pretenduje se da gde ima univerzitet, da postoji i antena, ali ne nužno. Ukoliko je neko član nekog lokala, nije automatski član i drugog. Može se biti član najviše tri antene, ali kada se osoba prijavljuje za neki događaj, vodi se na matičnu antenu.

AEGEE Beograd ima podršku Univerziteta u Beogradu samo formalno, jer ne ulaže u organizaciju, što je drugačije u odnosu na neke druge evropske antene gde univerzitet pomaže organizaciju. Isto je i sa Ministarstvom prosvete.

U AEGEE Beograd mogu da se učlane svi studenti do 30 godina bez obzira na univerzitet, mada postoje ideje da organizacija preraste iz studentske u organizaciju za mlade.

Organizacija može da pruži studentu neformalno obrazovanje jer postoje radionice na različite teme, kao što su odnosi sa javnošću, ljudski resursi, prikupljanje sredstava, diplomatija, politika itd. Postoji takozvana The Academy na kojoj obuke drže profesionalni predavači i posle čijeg pohađanja članovi dobiju sertifikat. Ukoliko radionicu drže stariji članovi organizacije, ne dobija se sertifikat, što ne umanjuje njen značaj jer polaznik dobija određeno neformalno obrazovanje, koje je neprocenljivo. U kulturnim razmenama se nauči mnogo o zemljama koje se posete jer na njima postoje radionice o jeziku, kulturi itd. U okviru AEGEE-a Evrope postoje radne grupe koje se bave kulturom, ljudskim pravima, internacionalnom politikom, životnom sredinom, jezikom, sportom, obrazovanjem i borbom za bezvizni režim u Evropi. Postojanjem ovih grupa omogućava se studentu da se uključi u sfere koje su njegovo interesovanje i, samim tim, organizuje i učestvuje u raznim projektima.

1689636_225260574345068_962309593_n

U Beogradu je oformljena radna grupa koja se bavi jezikom i ima projekat koji se zove LanguAEGEE i uskoro se završava. Ukoliko neki član želi da se oformi radna grupa ili projekat na neku temu, može da predloži svoje ideje ostalim članovima. Na taj način je nastao čitalački klub u okviru AEGEE-a, iako zvanično ne pripada nekoj određenoj radnoj grupi.

Budući planovi organizacije su radionice vezane za ljudske resurse, odnose sa javnošću i prikupljanje sredstava, kao i motivacioni vikend za nove članove AEGEE-a.

U okviru AEGEE-a Evrope postoje tri časopisa: Golden Times, The AEGEEan i Key to Europe u kojima članovi mogu da se prijave za pozicije autora, lektora ili prevodioca.

su_logo_fbRazmene studenata se prave između dva ili više lokala i mogu da budu zabavnog i ozbiljnijeg karaktera, sa određenim radionicama na teme koje već postoje u AEGEE-u. Razmene traju oko nedelju dana. Članovi se prijavljuju kod koordinatora za razmene i, samim tim, ne postoji motivaciono pismo koje je obavezno npr. kod Letnjih Univerziteta (Summer University) . Prilikom ovih razmena se članovi lokala trude da ugoste posetioce u svojim kućama, a ukoliko je to nemoguće onda se traže neki jeftini hosteli.

Događaji vezani za strukturu i organizaciju AEGEE-a Evrope su Agora i EBM .

Prednost AEGEE-a Beograd u odnosu na druge studentske organizacije je što posle plaćene članarine, koja iznosi 1200 din, nema nikakve druge namete. Član nije u obavezi da plaća dodatno organizaciji niti da bude obavezno aktivan u njoj, ali su aktivni članovi u prednosti u odnosu na pasivne prilikom prijava za neke internacionalne projekte (razmene, letnje univerzitete itd.). Prilikom prijava važne su preporuke Upravnog odbora lokala, jer mogu da budu ključne pri odluci da li će član biti primljen na projekat.

Uz pomoć AEGEE-a student može da nauči kako da piše mejlove napisane zvaničnim jezikom. Prilikom prikupljanja sredstava, student prevazilazi tremu i razvija upornost stupajući u kontakt sa potencijalnim donatorskim firmama. Ukoliko student učestvuje na nekom projektu, koji podrazumeva predavanje pred grupom ljudi, suočava se sa svojim strahom od javnog nastupa i tremom, koji vremenom nestanu jer se dobije na samopouzdanju i stekne se veština prezentovanja. Sve je ovo deo slagalice koja na kraju učini studenta sposobnim da sebe i svoje sposobnosti da predstavi i ponudi na najbolji način. Biti deo organizacije i učestvovanje na projektima su važni za popunjavanje CV-a, jer mogu da omoguće prednost u odnosu na druge kandidate na konkursu za posao. Radno iskustvo u okviru same organizacije može da se stekne ukoliko se student angažuje na evropskom nivou.

Najbolje je kontaktirati organizaciju preko mejla, mada ju je moguće kontaktirati i putem društvenih mreža fejsbuka i tvitera.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *