Pisanje motivacionog pisma

Šta je uopšte motivaciono pismo?

?esto se pri prijavljivanju na razli?ite konkurse traži i motivaciono pismo. Ono treba da sadrži li?ne razloge zašto se prijavljujete, kao i vaše ciljeve, motive, mogu?nosti i razloge zbog kojih bi selekciona komisija izabrala baš vas. Ako se na?ete u situaciji da vam ovaj dokument zatreba, evo kratkog uputstva i saveta kako jedno motivaciono pismo treba da izgleda:

Za po?etak, treba da bude nazna?eno kome se obra?ate, napisano vašim re?ima. Dužina motivacionog pisma je uglavnom ograni?ena karakterima, ali ukoliko nije ne treba da bude duže od jedne strane.

Prvi deo pisma, svakako je i najvažniji, jer njime treba da zainteresujete komisiju, da se istaknete i na neki na?in izdvojite od ostalih kandidata. Zato nije preporu?ljivo pismo zapo?injati ustaljenim formama iz mnogih primera koji se mogu na?i na internetu, jer su postale fraze i komisija ?e najverovatnije dobiti puno takvih pisama. Po?etak bi trebalo da bude neki li?ni razlog ili doga?aj iz života koji vas je nagnao ka toj oblasti izu?avanja ili zašto ste zainteresovani za odre?eni konkurs. Kako ste se za njega zainteresovali, šta vas je inspirisalo, i sli?no.

U razradi treba nazna?iti vaše profesionalne ciljeve (i dovesti ih u vezu sa vašim studijama i programom za koji konkurišete). Predstaviti sebe kao staloženu, pametnu i vrednu osobu, spremnu da se u potpunosti posveti programu za koji konkuriše i argumentovati ove osobine nekim iskustvima iz života. Nemojte preuveli?avati svoje vrline i sposobnosti, ve? ako mislite da nešto treba posebno ista?i, opišite ili navedite primer. Objasnite kako odre?eni program može uticati na vas, vašu karijeru i budu?i razvoj kao biste vi primenili i podelili ste?ena znanja sa drugim ljudima.

U poslednjem delu pisma navedite razloge zbog kojih smatrate da ste baš vi pravi kandidat i zbog ?ega komisija treba da razmotri vašu prijavu, imaju?i u vidu vaše obrazovanje, kvalifikacije i ambicije. Zapamtite, ovaj dokument o vama govori više nego CV i ostali propratni dokumenti, i zbog toga treba biti li?an, direktan i jednostavan. Tako?e usredsdredite se na sve vaše kvalitete koje niste bili u mogu?nosti da stavite u CV.

Za kraj, predlažemo da pogledate ove linkove, koji bi vam mogli biti od pomo?i pri sastavljanju motivacionog pisma:

Pisanje motivacionog pisma, saveti izborne komisije Univerziteta u Ajovi 

Saveti sa sajta Quint Careers 

Saveti instituta Virginia Tech

Saveti Centra za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *