Antonio Gaudi

      Nema komentara na Antonio Gaudi

Bio je ?uveni španski i katalonski arhitekta. Studirao je arhitekturu na Višoj tehni?koj školi arhitekture. Zbog nedostatka novca, uporedo sa studiranjem, bavio se tehni?kim crtanjem i dizajniranjem nameštaja. Diplomirao je u 26-oj godini. Na po?etku svoje karijere bavio se dizajnom interijera.

Preporuka: pročitajte Kortasarove „Povesti o kronopijama i famama“

„Povesti o kronopijama i famama“ (Historias de cronopios y de famas) je zbirka pripovedaka argentinca Hulija Kortasara koja pripada pravcu magi?nog realizma i objavljena je 1962. godine. Ova zbirka je podeljena na ?etiri fragmenta: „Prirunik uputstava“, „Retka zanimanja“, „Plastika“ i „Istorija kronopija i fama“.Kortasar svojom kreativnoš?u stvara novu, nadrealisti?nu sliku svakodnevice, i na izgled, obi?nih stvari, stvara bi?a (kronopije i… Read more »

El día E

      Nema komentara na El día E

El día E (Dan E)  je dan španskog jezika, koji se ve? tradicionalno proslavlja širom sveta. Ideju je pokrenuo Institut Servantes 2009. godine sa ciljem da obeleži  i proslavi zna?aj i sve ve?u rasprostranjenost španskog jezika.

Beogradska nedelja umetnosti

      Nema komentara na Beogradska nedelja umetnosti

Beogradska nedelja umetnosti ?e, po drugi put, biti organizovana u periodu od 1. do 8. jula na nekoliko lokacija u Beogradu. Cilj manifestacije je edukacija i prilika za razmenu iskustava izme?u afirmisanih umetnika i mladih kreativnih ljudi. Ovogodišnji program ?ine edukativne radionice, izložbe, modna revija Young Walk, pozorišna predstava, Beogradska pijaca umetnosti, koncerti i žurke.

Savremene slike Brazila

      Nema komentara na Savremene slike Brazila

Zadužbina Ilije M. Kolarca od 20. do 22. juna organizuje ciklus predavanja o savremenom Brazilu na kojima je predava? novinar Predrag Dragosavac.  Teme predavanja su – Da li je Brazil „novi model“ ili „zemlja budu?nosti“ (20. jun), Mit o rasnom raju- izme?u rasne demokratije i kulturnog kanibalizma (21. jun), Putuju?i Brazilom (22. jun). Na jednom od predavanja gost ?e biti… Read more »

Preporuka: pogledajte „Panov lavirint“

      1 komentar na Preporuka: pogledajte „Panov lavirint“

Meksi?ki reditelj Giljermo del Toro nam predstavlja fantazmogori?no ostvarenje, dramu koja se odvija 1944. godine, pet godina nakon završetka španskog gra?anskog rata, i opisuje ?udesna putovanja Ofelije, devoj?ice koja bi mogla biti mitska princeza podzemnog kraljevstva, ali i dešavanja u fašisti?koj Španiji tog perioda. Ona odlazi sa majkom Karmen da živi kog sadisti?kog o?uha (kapetan Vidal) i, okružena surovom realnoš?u,… Read more »

Gordana Ćirjanić dobitnica nagrade „Radoje Tatić“

Nagradu „Radoje Tati?“, koja se dodeljuje za najbolji prevodila?ki poduhvat sa španskog i portugalskog jezika, dobila je ove godine književnica Gordana ?irjani? za prevod knjige „Teorija stvarala?ke inteligencije“, ?iji je autor jedan od najve?ih savremenih španskih intelektualaca Hose Antonio Marina.