Izveštaji za 2015. godinu

Na ovoj strani su dostupni mese?ni izveštaji o radu svih ?lanova tima  ¿Qué pasa? u 2015. godini.

 1. januar 2015.
 2. februar 2015.
 3. mart 2015.
 4. april 2015.
 5. maj 2015.
 6. jun 2015.
 7. juli i avgust 2015.
 8. septembar 2015.
 9. oktobar 2015.
 10. novembar 2015.
 11. decembar 2015