Izveštaji za 2014. godinu

Na ovoj strani su dostupni mese?ni izveštaji o radu svih ?lanova tima  ¿Qué pasa? u 2014.godini.

  1. februar 2014.
  2. mart 2014.
  3. april 2014.
  4. maj 2014.
  5. jun 2014.
  6. juli i avgust 2014.
  7. septembar 2014.
  8. oktobar 2014.
  9. novembar 2014.
  10. decembar 2014.