Udruženje prijatelja luzofonije

Udruženje Prijatelja Luzofonije je organizacija ?iji je cilj promovisanje kulture luzofonih država i portugalskog jezika uopšte. Ukoliko ste ljubitelj luzofonih kultura, možete se u?laniti bez ikakvih problema jer preduslov nije biti student portugalskog jezika.

156925_122774027785296_2134382_nUdruženje postoji ve python ftp 파일 다운로드? ?etiri godine, a sama ideja o osnivanju je proistekla iz pozorišne trupe Teatroda Cidade Branca (Pozorište belog grada) koja je uz pomo? stranih lektora realizovala dve predstave: «As três pessoas ou o Sr. Valéry dizia» (2008), «Pouca terra – tanta terra» (2009), a zatim, samostalno, još dve: «Nunca nada de ninguém» (2011) i «A Noite» (2012) Elder Scrolls online. Prve tri predstave su izvedene više puta u Srbiji, Sloveniji i Portugalu gde su bili na mini turneji, dok je poslednja izvedena samo jedanput, u Srbiji. Nakon nastupa gostovali su kako na srpskom tako i na portugalskom radiju i televiziji, a izašli su i u novinama.

Pored pozorišne trupe Udruženje se bavi organizovanjem kulturnih doga?aja kao što su ve?eri poezije na kojima su prevo?ene i pesme benda Luz Azul koji izvodi muziku Bossa Nove, tako da uvek uz recitovanje poezije ide i pevanje 주식창 다운로드. Organizovali su 2012. godine Dane Portugala u Beogradu u okviru kojih je bila izvo?ena predstava, a održano je i ve?e poezije gde je prepevana pesma Zdravka ?oli?a April u Beogradu. Tako?e, iste ve?eri otvorena je izložba fotografija vezana za Karanfilsku revoluciju 1974. godine, održan je okrugli sto za diskusije i pušten je film Amalia glew 다운로드.

Osnovali su i prevodila?ku sekciju koja je bila najproduktivnija za Sajam knjiga 2011. godine kada je Portugal bio po?asni gost. Za ovu priliku odra?ene su dve antologije: prevod zbirke savremene poezije luzofone Afrike „Ruke pune Sunca” i antologija angolskih pri?a „Kad bi život bio takav” 피카사 동영상 다운로드. U realizaciji prve knjige u?estvovalo je 25 prevodilaca dok je za drugu bilo aktivno samo 9 iako je nastala na iniciijativu angolske ambasade. Ovim akcijama mnogo je knjiga prevedeno i samim tim približilo luzofonsku kulturu ljudima koji ne znaju portugalski jezik, ali žele upoznati njegovu kulturu.

Ovo Udruženje je jedino u Srbiji koje promoviše luzofonsku kulturu – u Novim Sadu postoji samo grupa studenata koja se bavi istim 영화 제보자 다운로드. S obzirom da i zemlje iz regiona uglavnom nemaju osnovana društva kontakti i saradnja je na mnogo višem nivou, kao uostalom i sa hispanistima. Iz tog razloga interesantno bi bilo organizovati zajedni?ki projekat luzofonista i hispanista.

Tako?e posve?uju dosta pažnje luzofonim plesovima, kizombi i kapoeri jer u Srbiji postoje izvorni plesa?i. S obzirom da je dosta stranih studenata na razmenama u Srbiji, postoji mnogo prilika da se prona?u izvorni govornici portugalskog jezika za konverzaciju – trenutno ima studenata iz skoro svih luzofonih afri?kih zemalja, a najbrojniji su iz Angole i Brazila samsung driver.

Sastanke i druženja koja organizuje udruženje se naziva Ba?i papu (Bate-papo) i predstavlja spontane razgovore na portugalskom bez neke konkretne teme. Uglavnom se na po?etku druženja svi prisutni predstave da bi se opustili, a zatim slede neformalni razgovori. Ova dešavanja nemaju odre?enu frekvenciju – može se dogoditi jednom u šest meseci ili dva puta u mesec dana, ali sve zavisi od prisutnosti izvornih govornika sound booster. Ni mesto sastanka nije ta?no odre?eno jer Udruženje nema svoj prostor, ali uglavnom je realizovano u kafi?u Nea Pangea, Wait&Stay ili João. Tako?e postoje posebna druženja Brazilaca u Beogradu, ali ve?inom se okuplja ista družina na oba skupa.

Ukoliko želite da postanete ?lan ovog udruženja, dovoljno je da im se javite putem mejla, a uslova za ?lanstvo nema – ne morate znati portugalski jezik niti bilo šta sli?no 크롬 71버전 다운로드. Pri apliciranju odlu?ujete se samo da li ?ete biti aktivan (organizatori dešavanja) ili pasivan ?lan (posetioci doga?aja i druženja) i shodno tome ?ete dobijati obaveštenja putem mejla. Trenutno u udruženju postoji nešto više od 200 ?lanova dok u aktivne spada oko njih 30. Vreme koje je potrebno za angažovanje je relativno jer zavisi od aktivnosti, ali kada se organizuje neki doga?aj potrebno je izdvojiti više vremena nego obi?no download da#.

Što se ti?e portugalskog jezika, mogu?e ga je u?iti na Filološkom fakultetu kao izborni jezik za šta je zaslužan portugalski lektor Andre Kunja. Pokrenuta je 2005. godine inicijativa i održan je probni kurs, me?utim, tek nakon dve godine postao je zvani?an izborni fakultativni predmet. Portugalski jezik otvara sva vrata i zato postoji mnogo ideja u Udruženju koja se mogu realizovati, a jedna od njih je projekcija filmova i prevo?enje istih uz obuku titlovanja kao uvod za neku budu?u akciju.

Sve informacije o Udruženju možete prona?i na njihovoj fejsbuk stranici ili profilu koji redovno ažuriraju i postavljaju obaveštenja o svim relevantinim doga?ajima vezanim za luzofoniste, a ukoliko ih želite kontaktirati to možete u?initi, pored ve? navedena dva na?ina, i preko mejla.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *