http://kobson.nb.rs/kobson.82.html

KoBSON

KoBSON je novi online postupak organizacije biblioteka Srbije. Omogućava pristup bogatoj bazi naučnih tekstova iz različitih oblasti koji mogu olakšati i koristiti studentima u  akademskom životu, budućem obrazovanju i istraživanju.

Konzorcijum biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku (KoBSON) je novi, online postupak organizacije biblioteka Srbije. Formiranje Konzorcijuma pokrenule su novembra 2001. Godine vodeće naučne biblioteke u Srbiji:

  1. Narodna biblioteka Srbije- Beograd
  2. Biblioteka Matice srpske- Novi Sad
  3. Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“- Beograd
  4. Univerzitetska biblioteka „Nikola Tesla“- Niš
  5. Univerzitetska biblioteka- Kragujevac
  6. Biblioteka SANU- Beograd
  7. Zajednica Univerzitetskih biblioteka

Za predstavnika određena je Narodna biblioteka Srbije, a za načelnicu je postavljena Biljana Kosanović, dobitnica nagrade „Marija Ilić Agapova“ za najboljeg bibliotekara u 2010. godini. KoBSON nam omogućava da pristupimo velikom broju naučnih internacionalnih časopisa kojih ima preko 20 000, a obuhvataju celokupne tekstove iz raznih naučnih oblasti kao i oko 6000 elektronskih knjiga. Ova “baza” ažurira se svakog ponedeljka, kada je bogatija za 135 radova.

Elektronska biblioteka naučno-istraživačke zajednice Srbije, tj. KoBSON ima zadatak da upravlja novčanim sredstvima kao i da ih obezbedi za nabavku naučnih informacija.

Takođe, nakon anketiranja zainteresovanih članica i detaljne analize, ova elektronska biblioteka odlučuje o nabavci naučnih sadržaja. Vodi pregovore sa izdavačima i potpisuje licencne ugovore o korišćenju pretplaćenih servisa. Ona kreira, menja i održava veb stranicu, dostupnu svim krajnjim korisnicima u Srbiji. Instalira i vodi računa o svim mrežnim bazama podataka na centralnom računaru. Bavi se i praćenjem iskorišćenosti nabavljenih naučnih informacija, kao i izveštavanjem o tome finansijera Konzorcijuma.

KoBSON je dostupan svima sa akademskog IP domena u Srbiji, bez ikakve nadoknade. Da bi pristup bio uspešan, potrebno je podesiti u internet browser-u proxy server odgovarajućeg univerziteta. Detaljnije o pristupu KoBSON-u možete pogledati ovde.

Od 2004. godine, korisnicima je omogućen pristup i od kuće, i to pod istim uslovima kao i iz IP prostora akademske mreže. Jedini dopunski zahtev sastoji se u tome da korisnik potpiše licencu kojom se obavezuje da će se pridržavati pravila korišćenja. Pravo na ličnu licencu imaju svi stalno zaposleni u akademskim i naučnim institucijama čiji je osnivač Republika Srbija, kao i stipendisti Ministarstva nauke. Dobijanje licence je besplatno.

Praćenje korišćenosti KoBSON-a, pokazalo je da oko 30%  korisnika koristi informacione izvore izvan uobičajenog radnog vremena (noću, vikendom, praznikom). Do danas, registrovano je postojanje oko 9500 naučnih korisnika iz Srbije.

Rezultati koji su ostvareni u dosadašnjem radu KoBSON-a veoma su povoljni. Za manje novca nego u prošlosti, sada se u Srbiji pretplaćuje znatno više međunarodnih naučnih časopisa, uključujući i one najvišeg kvaliteta. Prema istraživanjima UNESCO-a o pristup u naučnoj literaturi, Srbija danas predstavlja lidera u regionu.

Kako bi studenti mogli uspešno da pristupe online bazi naučnih tekstova, neophodno je otići u neku od gore navedenih biblioteka, u kojima je pristup KoBSON-u omogućen, kako bi dobili dalje smernice za uspešno korišćenje.

KoBSON nudi veoma bogatu bazu naučnih tekstova, koji mogu olakšati studentima, biti od velikog značaja za svačiji akademski život, buduće obrazovanje i istraživanje. Važno je napomenuti da je većina dostupnih članaka na engleskom jeziku, međutim, postoje i članci na nekim drugim stranim jezicima. Veliki broj tekstova, časopisa i članaka može se skinuti besplatno. Detaljno uputstvo o pravilnom pretraživanju KoBSON-a  možete pogledati ovde.

Izvor:KoBSON

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *