Master

Diplomske, master studije na Filološkom fakultetu podeljene su na 5 studijskih programa: Srpski jezik, Srpska književnost, Didaktika nastave francuskog jezika, Jezik, književnost i kultura (JKK) i Jezici, poslovanje i me?unarodna trgovina hhp 다운로드. Studenti hispanistike mogu konkurisati na poslednja dva programa, ukoliko imaju završene osnovne akademske studije i ostvarenih 240 ESPB. Rangiranje za smer JKK se vrši na osnovu prose?ne ocene sa osnovnih studija (80 bodova) i na osnovu sadržaja motivacionog pisma (20 bodova) game plan form. Rangiranje za smer Jezici, poslovanje i me?unarodna trgovina vrši se prema prose?noj oceni sa osnovnih studija i prema rezultatima na testiranju iz engleskog i francuskog jezika 동물 일러스트 다운로드. Ovaj smer nema mogu?nost finansiranja iz budžeta.

JKK je program koji objedinjuje sve katedre i studente stranih jezika na Filološkom fakultetu El Capitan download. Studenti u okviru ovog programa imaju jedan obavezan predmet – Tehnike akademskog pisanja, dok ostale bodove sami raspore?uju biraju?i predmete koje žele da slušaju Hong Jin-young Follow-Up Download. Svaki predmet na masteru nosi 6 ESPB dok metodi?ka praksa nosi 12 ESPB. U teoriji, svi predmeti su otvoreni za sve studente. Me?utim, postoji dosta predmeta ?iji je program usko vezan i koncentrisan isklju?ivo na jezik koji se u?i na toj katedri 이클립스 이전버전 다운로드. Takav je primer Traduktologije, koja je prakti?no otvorena samo za studente španskog jezika.

Predavanja traju u toku zimskog semestra, ta?nije dva meseca, od po?etka novembra do kraja decembra stom. Drugi semestar je rezervisan za izradu SIR-a i master rada i za metodi?ku praksu, koja nije obavezna. Praksu organizuje Fakultet u saradnji sa nekoliko osnovnih i srednjih škola pa tako u manjoj ili ve?oj meri dozvoljava slobodu izbora škole u kojoj ?e student vršiti praksu 영화 타투 다운로드.

Nakon završenih osnovnih studija, studenti sa Katedre za iberijske studije imaju zvanje diplomirani filolog second grade textbook. Nakon završenih master akademskih studija zvanje im prelazi u master filolog. Ukoliko je student u toku svih 5 godina školovanja (4 osnovne akademske + 1 master akademske) skupio 30 PPM bodova i 6 bodova sa prakse njegovo zvanje je master profesor jezika i književnosti i ima mogu?nost da bude zaposlen u prosveti 2 years apart.

NAPOMENA! Da bi zaposlenje u prosveti uopšte bilo mogu?e, student mora da ima završene i master studije i 36 PPM bodova.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *