Master

Diplomske, master studije na Filološkom fakultetu podeljene su na 5 studijskih programa: Srpski jezik, Srpska književnost, Didaktika nastave francuskog jezika, Jezik, književnost i kultura (JKK) i Jezici, poslovanje i me?unarodna trgovina. Studenti hispanistike mogu konkurisati na poslednja dva programa, ukoliko imaju završene osnovne akademske studije i ostvarenih 240 ESPB. Rangiranje za smer JKK se vrši na osnovu prose?ne ocene sa osnovnih studija (80 bodova) i na osnovu sadržaja motivacionog pisma (20 bodova). Rangiranje za smer Jezici, poslovanje i me?unarodna trgovina vrši se prema prose?noj oceni sa osnovnih studija i prema rezultatima na testiranju iz engleskog i francuskog jezika. Ovaj smer nema mogu?nost finansiranja iz budžeta.

JKK je program koji objedinjuje sve katedre i studente stranih jezika na Filološkom fakultetu. Studenti u okviru ovog programa imaju jedan obavezan predmet – Tehnike akademskog pisanja, dok ostale bodove sami raspore?uju biraju?i predmete koje žele da slušaju. Svaki predmet na masteru nosi 6 ESPB dok metodi?ka praksa nosi 12 ESPB. U teoriji, svi predmeti su otvoreni za sve studente. Me?utim, postoji dosta predmeta ?iji je program usko vezan i koncentrisan isklju?ivo na jezik koji se u?i na toj katedri. Takav je primer Traduktologije, koja je prakti?no otvorena samo za studente španskog jezika.

Predavanja traju u toku zimskog semestra, ta?nije dva meseca, od po?etka novembra do kraja decembra. Drugi semestar je rezervisan za izradu SIR-a i master rada i za metodi?ku praksu, koja nije obavezna. Praksu organizuje Fakultet u saradnji sa nekoliko osnovnih i srednjih škola pa tako u manjoj ili ve?oj meri dozvoljava slobodu izbora škole u kojoj ?e student vršiti praksu.

Nakon završenih osnovnih studija, studenti sa Katedre za iberijske studije imaju zvanje diplomirani filolog. Nakon završenih master akademskih studija zvanje im prelazi u master filolog. Ukoliko je student u toku svih 5 godina školovanja (4 osnovne akademske + 1 master akademske) skupio 30 PPM bodova i 6 bodova sa prakse njegovo zvanje je master profesor jezika i književnosti i ima mogu?nost da bude zaposlen u prosveti.

NAPOMENA! Da bi zaposlenje u prosveti uopšte bilo mogu?e, student mora da ima završene i master studije i 36 PPM bodova.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *