Izbori za članstvo u Parlamentu

Izbori za ?lanstvo u Parlamentu se održavaju svake godine u aprilu mesecu. Univerzitet u Beogradu odre?uje ta?an termin održavanja izbora. Po Zakonu o visokom školstvu, konkurs mora biti raspisan najmanje 10 dana pre izbora. Svi studenti imaju pravo da se prijave na konkurs. Zatvaranje konkursa je uglavnom na dan pred izbore.

Izbornoj komisiji je potrebno predati:

  • Fotokopiju prve i poslednje strane indeksa;
  • Biografiju (CV);
  • Prijavni list (uzima se u Skriptarnici Filološkog fakulteta).

Uslovi konkursa:

  • U skladu sa ?lanom 11. Pravilnika o radu Studentskog parlamenta Filološkog fakulteta, pravo da biraju i budu birani imaju svi studenti Filološkog fakulteta upisani u školsku godinu u kojoj se bira Studentski Parlament;
  • U skladu sa ?lanom 12. Pravilnika o radu Studentskog parlamenta Filološkog fakulteta, za predstavnika svoje studijske grupe u Studentskom Parlamentu može se prijaviti student bez obzira na status i nivo studija.

Studenti imaju pravo da glasaju samo za kolege sa svoje katedre. Svaka studijska grupa na Filološkom fakultetu može imati najviše tri predstavnika u Studentskom parlamentu, a njihov mandat traje godinu dana nakon ?ega sledi ponovno biranje. Minimalan broj glasova da bi neko postao predstavnik je jedan.

Statutom Parlamenta odre?eno je da se studenti mogu priklju?iti Parlamentu u bilo koje vreme, ne samo tokom izbora. Potrebno je prethodno stupiti u kontakt sa njima preko njihove mejl adrese, zvani?nog fejsbuk profila ili preko njihovih li?nih mejlova. Tako?e, možete ih posetiti u vreme konsultacija, sredom od 12 do 14 ?asova u njihovoj kancelariji.

 Naknadno u?lanjenje je mogu?e samo ukoliko nisu popunjena sva mesta predvi?ena za predstavnike konkretne katedre.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *