Studentski parlament

Studentski parlament je organ Filološkog fakulteta preko kojeg studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese.

U praksi to zna?i da ukoliko imate bilo kakav problem ili nedoumicu u vezi sa studentskim servisom, profesorima ili drugim zaposlenima Fakulteta, za pomo? se obra?ate Parlamentu, tj. predstavniku svoje studijske grupe. Predstavnici studenata hispanistike su Dunja Brankov i Zdravko Damljanovi?. Ukoliko nemate svog predstavnika, možete poslati mejl na zvani?nu adresu Parlamenta.

Nadležnosti Studentskog parlamenta su da:

 • bira i razrešava predstavnike studenata u organima Fakulteta (Nastavno-nau?no ve?e i Savet Fakulteta);
 • predlaže Savetu kandidata za studenta prodekana;
 • u?estvuje u samoevaluaciji Fakulteta;
 • obavlja aktivnosti koje se odnose na osiguranje i ocenu kvaliteta nastave, reformu studijskih programa, analizu i ocenu efikasnosti studija, utvr?ivanje broja ESPB, definisanje kriterijuma za ocenjivanje aktivnosti i znanja studenata u nastavnom procesu;
 • unapre?uje studentski standard;
 • razvija mobilnost studenata;
 • pokre?e inicijative za donošenje ili promenu propisa od interesa za studente,
 • pokre?e inicijative za donošenje ili izmenu odluka drugih organa Fakulteta koje se odnose na položaj studenata u nastavnom procesu i upravljanju Fakultetom.

Rad Studentskog parlamenta bliže je odre?en Pravilnikom o radu Studentskog parlamenta koji je dostupan studentima u kancelariji Parlamenta (podrum nove zgrade, levo od stepenica).

Student prodekan je Milica Mojsilovi?. Predsednik Studentskog parlamenta je Lazar Grušanovi?. Potpredsednik Studentskog parlamenta je Ognjen Petrovi?. Sekretar Studentskog parlamenta je Jelena Vidovi?.

Pogledajte spisak svih ?lanova Studentskog parlamenta

Na sajtu Filološkog fakulteta možete pro?itati i Pravilnik o radu Studentskog parlamenta Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Studentski parlament organizuje ili na neki drugi na?in u?estvuje u raznim aktivnostima kao što su:

 • Sajam knjiga,
 • Sajam obrazovanja,
 • Dan otvorenih vrata,
 • Humanitarne akcije,
 • Studentske prakse.

Na kraju studija, ?lanovi Studentskog parlamenta dobijaju dodatne ESPB bodove. Me?utim, tim bodovima nije mogu?e zameniti neki izborni predmet ve? se oni vode kao vannastavne aktivnosti. Kao ?lan Studentskog parlamenta, potrebno je izdvojiti do 7 sati rada nedeljno.

?lanovi Parlamenta se sastaju svakog meseca. Ti sastanci su javni i studenti im mogu prisustvovati ukoliko se prethodno najave.

Možete ih kontaktirati preko njihove mejl adrese, zvani?nog fejsbuk profila ili preko njihovih li?nih mejlova.

Kako se postaje ?lan Parlamenta?

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *