Katedre

Katedra je osnovna nastavno-naučna jedinica u kojoj se obavlja naučnoistraživački rad i organizuje nastava iz srodnih nastavnih i naučnih oblasti. U okviru katedre postoje studijske grupe i lektorati. Zaposleni katedre su: nastavnici, saradnici, bibliotekari i sekretar.

Sekretar katedre obavlja organizacione i informativne poslove vezane za nastavni i naučni rad katedara i seminara. Mora biti informisan o svim događajima na katedri i van nje. Da bude u stalnom kontaktu sa kolegama i profesorima.  Neke od obaveza sekretara su organizovanje naučnih skupova, pravljenje rasporeda časova i ispita, ažuriranje veb-sajta katedre i slično. Ima obavezu da odgovori na svako pitanje koje ne prelazi njegove ingerencije, odnosno na opšta pitanja koja su u vezi sa studijskim programima i predmetima katedre. Ako student ima pitanje u vezi sa nekim konkretnim predmetom, prvo bi trebalo da pita profesora tog predmeta. Sekretar katedre će ukoliko pitanje prelazi njegove ingerencije uputiti studenta kod prodekana za nastavu ili u Odsek za studentska pitanja.

Sekretarka Katedre za iberijske studije i Seminara za društvene nauke je Izabela Beljić. Možete je kontaktirati putem mejla ili telefonom na (011) 20-21-708. Možete i doći lično u kabinet  231 (drugi sprat nove zgrade, Knez Mihailova 40) od ponedeljka do petka između 11 i 13 časova.

Veće katedre sačinjavaju svi nastavnici i saradnici katedre i seminara. Ono bira upravnika i zamenika upravnika katedre na period od tri godine sa mogućnošću još jednog izbora. Upravnik Katedre za iberijske studije je trenutno dr Dalibor Soldatić, a zamenica upravnika je dr Jelena Rajić.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *