Katedre

Katedra je osnovna nastavno-nau?na jedinica u kojoj se obavlja nau?noistraživa?ki rad i organizuje nastava iz srodnih nastavnih i nau?nih oblasti YouTube Korea. U okviru katedre postoje studijske grupe i lektorati. Zaposleni katedre su: nastavnici, saradnici, bibliotekari i sekretar.

Sekretar katedre obavlja organizacione i informativne poslove vezane za nastavni i nau?ni rad katedara i seminara 원피스 680화 다운로드. Mora biti informisan o svim doga?ajima na katedri i van nje. Da bude u stalnom kontaktu sa kolegama i profesorima.  Neke od obaveza sekretara su organizovanje nau?nih skupova, pravljenje rasporeda ?asova i ispita, ažuriranje veb-sajta katedre i sli?no civil 3d 다운로드. Ima obavezu da odgovori na svako pitanje koje ne prelazi njegove ingerencije, odnosno na opšta pitanja koja su u vezi sa studijskim programima i predmetima katedre Antares auto tune. Ako student ima pitanje u vezi sa nekim konkretnim predmetom, prvo bi trebalo da pita profesora tog predmeta. Sekretar katedre ?e ukoliko pitanje prelazi njegove ingerencije uputiti studenta kod prodekana za nastavu ili u Odsek za studentska pitanja solidworks profiles.

Sekretarka Katedre za iberijske studije i Seminara za društvene nauke je Izabela Belji?. Možete je kontaktirati putem mejla ili telefonom na (011) 20-21-708 3d max 2017 vray. Možete i do?i li?no u kabinet  231 (drugi sprat nove zgrade, Knez Mihailova 40) od ponedeljka do petka izme?u 11 i 13 ?asova.

Ve?e katedre sa?injavaju svi nastavnici i saradnici katedre i seminara order disobedience teachers. Ono bira upravnika i zamenika upravnika katedre na period od tri godine sa mogu?noš?u još jednog izbora. Upravnik Katedre za iberijske studije je trenutno dr Dalibor Soldati?, a zamenica upravnika je dr Jelena Raji? 워밴드 다운로드.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *