Dekanat

Dekan rukovodi radom Fakulteta kao njegov rukovodilac i organ poslovo?enja php ci. U trenutnom mandatu dekan je prof. dr Aleksandra Vraneš. Možete je kontaktirati mejlom ili preko Studentskog parlamenta 항소이유서 양식 다운로드.

Fakultet ima tri prodekana i studenta prodekana.

Prodekan za nastavu nadležan je za sva pitanja u vezi sa studijskim programima/profilima, kao i pojedina?nim predmetima Sunflower of Conan Flame. S obzirom na to da na Filološkom fakultetu postoji veliki broj profila, prodekanu za nastavu se treba obratiti tek nakon što se pitali predmetnog nastavnika i sekretara katedre 윈도우 10 enterprise 다운로드. Prodekan za nastavu trenutno je prof. dr Ljiljana Baji?. Radi sa studentima ponedeljkom 09.30-11.00 ?asova. Možete je kontaktirati i mejlom 지그재그 다운로드.

Prodekan za nauku i me?unarodnu saradnju je zadužen za studentske razmene. On potpisuje sva dokumenta koja su u vezi sa razmenama, uklju?uju?i i Ugovor o u?enju (Learning Agreement) Three Kingdoms Resonance Exhibition Repine. Sli?no kao i sa prodekanom za nastavu, prvo bi trebalo da sva pitanja u vezi sa mobilnoš?u uputite sekretaru ili upravniku katedre jer ?e vam oni pomo?i sa odabirom predmeta i priznavanjem ispita Roll full download. Prodekan za nauku i me?unarodnu saradnju u ovom mandatu je prof. dr Zoran Paunovi?. Radi sa studentima sredom 12-14 ?asova.

Prodekan za finansije je prof Google Talk. dr Ljiljana Markovi?. Možete je kontaktirati putem mejla.

Prostorije dekanata se nalazi se na prvom spratu stare zgrade (Studentski trg 3), od ulaza uz leve stepenice, pa desno man called God.

Studenta prodekana na predlog Studentskog parlamenta, bira Savet ve?inom glasova ukupnog broja ?lanova Good Morning Japanese Dictionary. Student prodekan je trenutno Stefan Muti?. Možete mu se obratiti mejlom.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *