Dekanat

Dekan rukovodi radom Fakulteta kao njegov rukovodilac i organ poslovo?enja. U trenutnom mandatu dekan je prof. dr Aleksandra Vraneš. Možete je kontaktirati mejlom ili preko Studentskog parlamenta.

Fakultet ima tri prodekana i studenta prodekana.

Prodekan za nastavu nadležan je za sva pitanja u vezi sa studijskim programima/profilima, kao i pojedina?nim predmetima. S obzirom na to da na Filološkom fakultetu postoji veliki broj profila, prodekanu za nastavu se treba obratiti tek nakon što se pitali predmetnog nastavnika i sekretara katedre. Prodekan za nastavu trenutno je prof. dr Ljiljana Baji?. Radi sa studentima ponedeljkom 09.30-11.00 ?asova. Možete je kontaktirati i mejlom.

Prodekan za nauku i me?unarodnu saradnju je zadužen za studentske razmene. On potpisuje sva dokumenta koja su u vezi sa razmenama, uklju?uju?i i Ugovor o u?enju (Learning Agreement). Sli?no kao i sa prodekanom za nastavu, prvo bi trebalo da sva pitanja u vezi sa mobilnoš?u uputite sekretaru ili upravniku katedre jer ?e vam oni pomo?i sa odabirom predmeta i priznavanjem ispita. Prodekan za nauku i me?unarodnu saradnju u ovom mandatu je prof. dr Zoran Paunovi?. Radi sa studentima sredom 12-14 ?asova.

Prodekan za finansije je prof. dr Ljiljana Markovi?. Možete je kontaktirati putem mejla.

Prostorije dekanata se nalazi se na prvom spratu stare zgrade (Studentski trg 3), od ulaza uz leve stepenice, pa desno.

Studenta prodekana na predlog Studentskog parlamenta, bira Savet ve?inom glasova ukupnog broja ?lanova. Student prodekan je trenutno Stefan Muti?. Možete mu se obratiti mejlom.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *