Onlajn kursevi jezika i lekcije – španski

Na ovoj stranici možete prona?i najbolje i naj?eš?e koriš?ene sajtove za onlajn u?enje španskog jezika.

1. http://www.101languages.net/

Ovo je jedan od najboljih sajtova koji nudi sve neophodno da biste nau?ili španski jezik, a pored toga, možete se upoznati i sa kulturom zemalja u kojima se govori ovaj jezik. Sami birate odakle želite da po?nete, a podru?ja su raznovrsna – od pravilnog izgovora, preko izraza i vokabulara, pa sve do gramatike, glasova, na?ina pisanja, dijalekata, klasifikacija i istorije jezika. Zanimljiv dodatak su svakako i mogu?nosti ?itanja španskih novina, gledanje televizije, ali i prilozi o svim zemljama u kojima se govori ovaj jezik.

2. http://www.123teachme.com/

123TeachMe daje besplatne materijale za u?enje, uklju?uju?i i igrice, kvizove, gra?enje vokabulara, audio fajlove za lakše u?enje i još puno toga, kako za odrasle tako i za decu youtube to mp4 다운로드. Ipak, ovaj sajt ve?inom je namenjen po?etnicima ili onima koji bi želeli samo površno da nau?e jezik.

3. http://www.babelnation.com/

Ovaj sajt je odli?an za sve po?etnike španskog jezika, jer kroz svojih sedam lekcija detaljno objašnjava mnoge korisne stvari. Na samom po?etku u?e se pozdravi i obra?anja, zatim opisivanje sebe i drugih, opis radnji, ose?anja, škole, porodice, itd. Vrlo su korisna vežbanja posle svake lekcije, kao i re?nik sajta.

4. http://www.bbc.co.uk/languages/spanish/

BBC-jev sajt nudi vam brojne korisne informacije vezane za ve? pomenuti jezik. Ukoliko vas zanima gde se sve govori španski, koliko je težak za nau?iti, koje su to najteže re?i, šta treba da kažete, a šta ne kada odete u Španiju, kako da budete ljubazni ili da možda nau?ite neke španske šale, ovaj sajt je idealan ddu 한글! Na sajtu se nalaze naj?eš?e koriš?ene fraze koje možete sa?uvati na ra?unaru ili samo slušati pomo?u audio fajlova. Za sam kraj, ostavljen je španski alfabet sa akcentima. Mana sajta jeste u tome što ne podu?ava korisnike gramatici.

5. http://www.byki.com/

Baky language-learning software vam omogu?ava da slušate španski kojim govore maternji govornici uz pomo? MP3 audio zapisa, a u?ite ?itanje i pisanje istovremeno. Sajt je besplatan i svako mu može pristupiti.

6. http://www.digitaldialects.com/

Dobra strana ovog sajta je mogu?nost u?enja dve varijante pomenutog jezika (španska i meksi?ka), kroz vrlo zanimljive lekcije. Na ovom sajtu možete nau?iti brojeve, boje, životinje, sate i ponešto o glagolima. Ipak, kvalitet ovog sajta nije veliki, jer vam daje malo znanja, barem što se gramatike ti?e Call of Duty 2 download.

7. http://www.effectivelanguagelearning.com/

Ova se stranica može pohvaliti najorganizovanijim i najozbiljnijim pristupom pri u?enju nekoliko popularnih jezika, me?u kojima je i španski. Ovaj sajt je na engleskom jeziku i besplatan je. Ukoliko imate nedoumice ili problem, slobodno se možete uklju?iti u diskusije posle lekcija. Samim tim, nau?i?ete neke zanimljive stvari, a možete pomo?i drugima da bolje razumeju ovaj jezik. Kurs se sastoji od devet obimnih lekcija, sastavljenih iz nekoliko dijaloga, sa gramati?kim objašnjenjima i audio fajlovima. Na stranici su objavljeni najbolji kursevi, u obliku knjiga, koje možete prona?i na internetu.

8. http://www.elanguage.com

eLanguage je engleski sajt koji vas upoznaje sa gramatikom, po?ev od vokabulara, gramati?kih pravila, re?eni?ne strukture i još mnogo toga stigmamp3. U sklopu ovog dela, postoje i razne aplikacije gde možete vežbati svoje znanje španskog jezika. Drugi deo ovog kursa predstavlja upoznavanje sa kulturom zemalja u kojima se govori španski. Kao dodatak, na sajtu su postavljeni linkovi za putovanja, turisti?ke programe, najpouzdanije re?nike i sajtovi za prevo?ene, kao i španski radio.

9. http://www.elanguageschool.net

Ovaj sajt je sli?an je prethodnom, sastoji se od velikog broja besplatnih lekcija. Podu?ava vas španskom jeziku sa podru?ja Španije. Uz dodatak obimnoj gramatici, re?ima i izrazima, sajt sadrži video zapise i stripove na španskom. ?itav sajt ima objašnjenja na engleskom, a ukoliko želite poha?ati besplatan kurs putem mejla, možete se registrovati.

10. http://www.goethe-verlag.com/book2/

Na ovom fantasti?nom sajtu možete nau?iti ?ak 48 jezika, uklju?uju?i i španski Pacific Rim Games. Odli?no je to što u?enje bilo kog jezika možete prilagoditi svom maternjem (španski na srpski, katalonski na engleski…). Book2 sadrži 100 lekcija za po?etnike sa osnovnim vokabularom, tekstovima i audio zapisima. Kroz u?enje na ovom sajtu možete ste?i A1 i A2 nivo znanja nekog jezika. Postoji, tako?e, mogu?nost da preuzmete sve audio fajlove!

11. http://www.internetpolyglot.com/

Želite biti poliglota i nau?iti što više jezika? Internet Polyplota još jedan je u nizu sajtova za u?enje stranih jezika. Ipak, ovaj sajt idealan je za usavršavanje vokabulara i bržeg pam?enja novih re?i, ali gramatika nije obra?ena. Ono što dodatno upotpunjuje ovaj sajt jesu igrice, re?nici, takmi?enja u znanju, a postoji i mogu?nost kreiranja sopstvene lekcije.

12. http://www.languageguide.org

Ovo je pogodan sajt za po?etnike španskog jezika, ali i za sve ostale zainteresovane koji bi hteli da obnove svoje znanje španskog vokabulara i gramatike 수호지 천도 108성 다운로드. Lekcije su veoma jednostavne, a crteži kreativni, te vas podsti?u da lakše i brže zapamtite re?i. Najpre se u?i pisanje i alfabet, pa brojevi, delovi tela i lica, nazivi ode?e, vo?e i povr?e, široki spektar životinja, biljke, boje i porodica. Što se gramatike ti?e, imate pristup sadašnjem vremenu (pravilni i nepravilni glagoli), prošlim vremenima, u ?ijem se sklopu nalaze futur, kondicional i subjunktiv. Velika prednost sajta je u tome što kroz ?itavo u?enje slušate audio fajlove maternjih govornika.

13. http://www.language-learning-advisor.com/

Ovo je jedan od najboljih vodi?a, gde ?ete na?i sve što vas zanima o španskom jeziku. Ovaj vodi? vam nudi pristup lekcijama brojnih jezika, kao i pristup knjigama, filmovima, muzici, pomo? pri u?enju i još mnogo toga.

14. http://www.onlinefreespanish.com

Posve?en u?enju samo španskog jezika, sajt je dizajniran tako da vam na prvi pogled izgleda kad da je namenjen samo deci, ali, u suštini, ispod njegove šarenolike podloge, nalazi se mnoštvo korisnih stvari koje možete sa lako?om nau?iti demon 다운로드. Sajt je besplatan, a po?inje se od samog po?etka, to jest alfabeta. Najve?a prednost ovoga sajta je veliki broj igara, mini knjiga, pesmica, itd. Ipak, ukoliko se ozbiljnije želite baviti ovim jezikom, ovaj sajt vam ne nudi neke složenije stvari, kao što je na primer pojašnjenje gramati?kih vremena.

15. http://www.spanishunlimited.com/

Spanish Unlimited nudi vam besplatne lekcije zajedno sa video lekcijama i interesantnim informacijama koje ?e vam pomo?i da brzo i lako savladate španski jezik. Ovaj sajt tako?e nudi uvid u škole u Španiji gde možete usavršiti svoje znanje.

16. http://www.studyspanish.com/

Besplatni tutorijali za španski jezik koji vam pomažu u usavršavanju vokabulara, gramatike, izgovora i glagola. Sajt vam, tako?e, nudi pristup i vodi?u za putovanja, kao i nekim obi?ajima vezanih za zemlju koju pose?ujete. Ako ste do sada imali sumnje u nešto, ovo je pravo mesto da na?ete odgovore cpr송.

17. http://www.unilang.org/

Želeli biste znati koja je razlika izme?u španskog jezika u Španiji, Venecueli, Meksiku ili u ostalim zemljama u kojima se govori ovaj jezik? Ovaj sajt je idealan sa u?enje ne samo španskog, ve? svih ostalih jezika koji mnogi sajtovi nemaju u ponudi. Jezik u?ite kroz odre?eni broj lekcija, a kasnije možete da komunicirate sa ostalim ?lanovima preko foruma ili chat-a, da sami prevodite tekstove ili da podelite sa drugima neke interesantne veb-sajtove.

18. http://www.vistawide.com

Ukoliko vas zanima zašto bi trebalo da u?ite španski, gde se sve govori, koje su naj?eš?e upotrebljavane re?i, kako da kucate akcente, ali i da preuzmete skoro besplatne CD-ove za u?enje, onda ste na pravom mestu. Ono što je posebno interesantno kod ovog sajta jeste kulturni dodatak sa španskom muzikom, filmovima, novinama i magazinima, kuhinjom i zastavama svake zemlje grep.

19. http://www.word2word.com/course.html

Ovaj besplatan sajt sastoji se od brojnih lekcija za ?ak 115 jezika. Sami možete izabrati sa ?im želite po?eti (Web Spanish LessonsSpanish Language ExercisesSpanish Course for BiginnersBusiness Spanish Tutorials…). Postoje ?ak i kursevi za jezik quechua

20. http://livemocha.com/

http://www.babbel.com

http://www.italki.com/default10.htm

http://www.myhappyplanet.com/

http://www.mylanguageexchange.com/

Ovi sajtovi rade po principu poznatih društvenih mreža, gde morate da napravite svoj nalog i tako se priklju?ite ogromnoj zajednici ljudi koji žele da nau?e jezike i upoznaju ljude širom sveta. Možda najpoznatiji od navedenih sajtova svakako je Live Mocha, uz koji možete izabrati mnogo jezika koje želite nau?iti, a uz vaš trud ali i pomo Pokémon theatrical version you decided to download? ljudi koji ?e sami ispravljati i pregledati ono što uradite, možete nau?iti puno toga. Zanimljive opcije su i te da možete i vi da pomažete drugima pri u?enju nekog jezika koga znate, da steknete nova poznanstva i da se upoznate sa novim kulturama. Ovaj sajt nije u potpunosti besplatan, ali ako ste vredan ,,student” i ako pomažete drugima, lako skupljate bodove pomo?u kojih sve lekcije otvarate besplatno.

10 thoughts on “Onlajn kursevi jezika i lekcije – španski

  1. Aleksandra Icić

   Draga Elektra,

   Pre svega, drago nam je da ti se sviđa naša stranica i da si pronašla sajt koji tebi odgovara. Nažalost, sajt je na engleskom jeziku i ne može da se prebaci da bude na srpskom.
   Nadamo se da ćeš se uprkos tome ipak snaći i da će ti možda neki od ostalih sajtova biti od pomoći.

   Veliki pozdrav,
   Tim ¿Qué pasa?

   Reply
 1. Marija

  Ovo je zaista sjajan pregled svih mogucih mohucnosti! Svaka chast i hvala puno na ovome.
  Malo duze traje i istrazivanje mogucnosti svakog od pojedinacnih sajtova…pa sam se pitala koji vi predlazete za ucenje od samog pocetka?
  Ja inace pricam vise jezika i pamtim i kapiram slonovski tako da mi treba samo jedan sajt koji ce voditi kroz lekcije od samog pocetka nivo po nivo uz audio snimke…pojasnjavanje gramatike i sve redno-kako se to inace radi po skolama.

  Hvala u npared na odgovoru

  Reply
  1. Marija Radalj

   Draga Marija,

   Pre svega, jako nam je drago da pratiš naš sajt i da se intresuješ za učenje španskog jezika.
   Svi sajtovi koje smo postavili na našoj stranici su veoma dobri, i ni jedan od njih ne bi trebalo zanemariti. Međutim, ako te ova lista sajtova buni, s obzirom da je veoma obimna, pogledaj članak koji smo ti ostavili na dnu komentara, gde smo izdvojili oko dvadesetak nama najboljih sajtova za učenje španskog, gde je sve vrlo lepo sistematizovano i smisleno poređano. Najbolje bi bilo da ih sve pogledaš, a zatim se odlučiš za onaj koji se tebi najviše sviđa, jer su svi podjednako dobri.

   20 sajtova za učenje španskog: http://quepasa.drustvohispanista.rs/fakultet/onlajn-ucenje-jezika-2/onlajn-kursevi-jezika-lekcije/ž

   Ukoliko imaš još neko pitanje ili nedoumicu, slobodno nam piši na quepasa@drustvohispanista.rs

   Veliki pozdrav,
   Tim ¿Qué pasa?

   Reply
  1. Marija Radalj

   Draga Jovana,

   Drago nam je!
   Međutim, da bi se neki jezik dobro savladao potrebno je da mu posvetiš dosta vremena 🙂
   Možeš da probaš da koristiš neki od sajtova koje smo naveli u našem članku. Sigurni smo da će ti pomoći!

   Srdačan pozdrav,
   Tim ¿Qué Pasa?

   Reply
 2. TONKA

  Poštovani!
  Molim da mi odgovorite kako mogu učiti Španjolski ili Francuski,ako nemam „PAMETNI“ mobitel, nego se koristim računalom, odnosno LAPTOPOM.

  Lijep pozdrav!

  Reply
  1. Marija Radalj

   Draga Tonka,

   Za učenje španskog ili francuskog ti nije neophodan tzv. “smart phone“.
   Svim sajtovima koje smo naveli u članku možeš bez problema da pristupiš sa i laptopom.

   Srdačan pozdrav,
   Tim ¿Que Pasa?

   Reply
 3. Mirjana

  Molim Vas da mi preporucite sajt koji je najbolji za pocetnike a odnosi se na osnovnu komunikaciju na španskom. Uskoro putujem u Španiju pa ne bih da ucim delove tela i alfabet vec nesto za osnovno snalazenje.
  Hvala unapred.

  Reply
  1. Marija Radalj

   Draga Mirjana,

   Pre svega, jako nam je drago da pratiš naš sajt i da se intresuješ za učenje španskog jezika.
   Svi sajtovi koje smo postavili na našoj stranici su veoma dobri, i ni jedan od njih ne bi trebalo zanemariti. Međutim, ako te ova lista sajtova buni, s obzirom da je veoma obimna, pogledaj članak koji smo ti ostavili na dnu komentara, gde smo izdvojili oko dvadesetak nama najboljih sajtova za učenje španskog, gde je sve vrlo lepo sistematizovano i smisleno poređano. Najbolje bi bilo da ih sve pogledaš, a zatim se odlučiš za onaj koji se tebi najviše sviđa, jer su svi podjednako dobri. Takođe, smatramo da ni jedan deo jezika ne bi trebala da zapostaviš. Takođe, možeš da probaš da pretražiš na Guglu. Mi smo pronašli ovako nešto: http://www.lingolex.com/survival.php

   20 sajtova za učenje španskog: http://quepasa.drustvohispanista.rs/fakultet/onlajn-ucenje-jezika-2/onlajn-kursevi-jezika-lekcije/ž

   Reply

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *