Digitalna biblioteka

Filološki fakultet pokrenuo je projekat Digitalne biblioteke 관광버스 메들리 mp3 다운로드.

Projekat digitalizacije izvodi firma MFC-Mikrokomerc.

Trenutno su digitalizovana dela vezana za izdava?ku delatnost Fakulteta – periodi?ne publikacije, edicije doktorskih disertacija, antologije itd Last Kingdom. Zastupljene su publikacije vezane za književnost (mahom srpsku), uporedna lingvisti?ka istraživanja, istoriju katedri, a svoje mesto me?u prvim digitalizovanim delima pronašle su i neke publikacije o francuskom, arapskom i engleskom jeziku 퀵비트 다운로드.

Kada se registrujete, bi?e potrebno dan-dva da vam se nalog aktivira. Konfirmacioni mejl stiže vam od IT službe Fakulteta homepage picture. Iz iskustva vam preporu?ujemo da kada popunite obrazac za registraciju, pribeležite negde korisni?ko ime i šifru, pošto (još uvek) ne postoji opcija ponovnog dobijanja šifre/korisni?kog imena Animal Forest download.

Sadržaj je mogu?e pretraživati na oba pisma našeg jezika, mada, pošto je biblioteka tek u povoju, komfornije je koristiti spisak publikacija, kojih trenutno ima nešto više od trideset musical laundry. Tako?e, mogu?e je pretraživati i sam tekst unutar nekog dela – iskenirane publikacije nisu samo „fotografije“, ve? je u proces uklju?eno i mašinsko prepoznavanje teksta (OCR) 카멜롯의 전설 다운로드.

U drugoj fazi, u saradnji sa podružnicom Majkrosofta u Srbiji, pristupi?e se digitalizaciji našeg rukopisnog književnog nasle?a Download Chernobyl 2. Projekat ?e se realizovati u „cloud“ tehnologiji. Kao jedan od prvih projekata, Filološki fakultet ?e u saradnji sa Zadužbinom Iva Andri?a, Arhivom SANU i Službenim glasnikom digitalizovati beležnice i prepiske našeg nobelovca Download Carol mp3.

Osim lakše dostupnosti materijala, kao i koraka napred u omogu?avanju studiranja na daljinu, ovaj projekat ?e pomo?i i o?uvanju naše baštine zao. Knjige se ne?e habati i konzervatorske metode ?e biti mnogo delotvornije. Ohrabrujemo vas da koriš?enjem Digitalne biblioteke podržite projekat Fakulteta, a preporu?ujemo vam i Digitalnu Narodnu biblioteku Srbije.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *