Category Archives: Stipendije

Konkurs za stipendiju studentima u Beogradu

      5 коментара на Konkurs za stipendiju studentima u Beogradu

Dodeli?e se 150 stipendija u?enicima srednjih škola (120 stipendija u?enicima gimnazija i srednjih stru?nih škola, 30 stipendija u?enicima umetni?kih škola) i 235 stipendija studentima visokoškolskih ustanova (115 stipendija studentima prirodno-matemati?kog usmerenja, 75 stipendija studentima društveno-humanisti?kog usmerenja i 45 stipendija studentima umetni?kog usmerenja). Neto iznos stipendije za studente visokoškolskih ustanova je 13.000,00 dinara po korisniku stipendije. Stipendije koje se dodeljuju u?enicima… Read more »

Postanite Coca-Cola talenat

      Нема коментара на Postanite Coca-Cola talenat

Kompanija Coca-Cola Hellenic Srbija, ve?  sedmu godinu po?ev od 2006. pokre?e konkurs za stipendiranje studenata. Ova stipendija obezbe?uje bespovratnu nov?anu pomo? u iznosu od 2.000 evra godišnje po godini studija. Mogu se prijaviti svi studenti  koji su dali uslov za 3. godinu studija na bilo kom akreditovanom fakultetu, sa prosekom 8.50  ili više i koji pritom odli?no poznaju rad na… Read more »

Stipendija Gabriel García Márquez za novinare iz oblasti kulture

Fondacija Nuevo Periodismo Iberoamericano i kolumbijsko Ministarstvo kulture daju Gabriel García Márquez stipendije za jednomese?no studijsko putovanje koje ?e se održati od 7. do 27 januara 2013. godine u Kartaheni de Indijas i Barankilji. Program je podeljen u 3 modula: muzika, popularna kultura i književnost. Dvadeset novinara ?e biti izabrano za u?eš?e. Preduslovi koje kandidat mora da ispuni su: odli?no… Read more »

Konkurs Vlade Meksika za dve stipendije za postdiplomske studije

Ambasada Meksika u Beogradu, posredstvom Ministarstva spoljnih poslova, otvara konkurs za zainteresovane kandidate iz Srbije za dve stipendije za postdiplomske studije za 2013. godinu. Dokumentacija se dostavlja Ambasadi Meksika u Beogradu do 31. avgusta 2012. godine. Rezultati konkursa bi?e objavljeni najkasnije mesec dana od dostavljanja dokumentacije. Za više informacija posetite vebsajt Sekretarijata za spoljne poslove Meksika

Konkurs za stipendiranje studija u inostranstvu Fonda za mlade talente

Fond za mlade talente pri Ministarstvu omladine i sporta je raspisao Konkurs za stipendiranje najboljih studenata završne godine studija prvog stepena  i studenata studija drugog i tre?eg stepena na univerzitetima zemalja ?lanica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vode?im svetskim univerzitetima za školsku 2012/13. godinu. Konkurs ?e biti otvoren do 12. oktobra 2012. godine. Više… Read more »