Category Archives: Prakse

Postanite deo našeg tima

      Нема коментара на Postanite deo našeg tima

Kulturno-informativna sekcija Društva hispanista raspisuje konkurs za praksu u okviru platforme ¿Qué pasa? Tokom dvomese?ne prakse u?esnici ?e imati priliku da savladaju tehnike pisanja ?lanaka, objavljuju aktuelne vesti, istražuju teme od zna?aja za studente hispanistike i u?estvuju u aktivnostima tima ¿Qué pasa?. Na po?etku prakse odabrani kandidati bi?e upoznati sa formom pisanja ?lanaka kroz radionicu organizovanu u saradnji sa ?lanovima… Read more »

Prakse u vodećim švedskim kompanijama u Beogradu

Ambasada Kraljevine Švedske pruža jedinstvenu priliku studentima u Srbiji da osvoje praksu u nekim od najuglednijih švedskih kompanija u Beogradu. Postoji mogu?nost i osvajanja šestomese?nog mentorstva sa švedskim ambasadorom u Srbiji. Rok za slanje radova je 19. januar 2014. godine.

Metodička praksa obrazovnog centra „Equilibrio“

Obrazovni centar „Equilibrio“ u saradnji sa Centrom za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu organizuje novi program stru?ne prakse za studente filologije. Praksa u trajanju od 12 do 16 nedelja podrazumeva upoznavanje sa metodikom nastave, kompletnim nastavnim procesom, i to kroz pripremnu fazu, fazu realizacije nastave, ali i monitoringa i evaluacije polaznika. Program prakse po?inje 03. 02. 2014. godine, a rok… Read more »

Program stručne prakse u Američkoj privrednoj komori u Srbiji

Program je namenjen svršenim studentima ili studentima završnih godina društvenih fakulteta iz oblasti ekonomije (marketinga), politi?kih nauka, menadžmenta, filologije, komunikacija i medija i ima za cilj da omogu?i prakti?an rad i stru?no usavršavanje iz razli?itih oblasti poslovanja Ameri?ke privredne komore u Srbiji, kroz usku saradnju sa zaposlenima u Izvršnoj kancelariji. Rok za prijavu je 22.12.2013.

Praksa u SVA marketinškoj agenciji

      Нема коментара на Praksa u SVA marketinškoj agenciji

Konkurs je otvoren za studente završnih godina, a rok za prijavu je 8. decembar 2013. godine. Praksa u SVA agenciji omogu?ava mladim akademcima da na prakti?an na?in u?u u svet komunikacija, nau?e više o oglašavanju, odnosima s javnoš?u, online komunikacijama i u?estvuju u realizaciji kampanja za poznate internacionalne i doma?e brendove.

Konkurs za praksu u organizaciji World Learning Srbija

      Нема коментара на Konkurs za praksu u organizaciji World Learning Srbija

Praksa je otvorena za sve trenutne studente i diplomce koji su nedavno završili studije. Re? je o nepla?enoj praksi u trajanju od 3 meseca, sa minimum od 20 radnih sati nedeljno, koja ?e se održati periodu od 16.12.2013. do 15.03.2014. godine. Rok za prijavu je 4. decembar 2013. Praksa ?e se obavljati u beogradskoj kancelariji Organizacije. Zaduženja i odgovornosti praktikanata,… Read more »

Konkurs za praksu u udruženju Serbios Unidos

Društvo hispanista u saradnji sa udruženjem „Serbios Unidos? raspisuje  konkurs za sticanje prakse. Udruženje gra?ana „Udruženja Srba Latinske Amerike“ je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodre?eno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti povezivanja srpske dijaspore u Latinskoj Americi sa svojom mati?nom državom, Republikom Srbijom i ja?anje svih oblika saradnje izme?u Republike Srbije i država Latinske Amerike.

Nova praksa u školi španskog jezika Granada

      Нема коментара на Nova praksa u školi španskog jezika Granada

Nakon uspešno realizovane prakse u proteklim semestrima, Društvo hispanista u saradnji sa Školom španskog jezika „Granada“ raspisuje novi konkurs za sticanje prakse. „Granada“ je škola specijalizovana za španski jezik. Postoji ve? 15 godina i radi po najsavremenijim metodama prilago?enim evropskim standardima (Marco de Referencia Europeo).