Category Archives: Prakse

Plaćena praksa u kompaniji TeleSign Mobile

Kompanija TeleSign Mobile doo raspisuje praksu na poziciji Saradnik u marketing istraživanjima za 6 kandidata koji imaju napredno znanje nekog od  slede?ih jezika: španski, portugalski, engleski, japanski, korejski, kineski. Ukoliko si student završne godine Filološkog Fakulteta ili si nedavno diplomirao, želiš da stekneš radno iskustvo u marketingu, razvoju usluga  namenjenim klijentima, prijavi se. Program prakse ?e trajati 3 meseca, i podrazumeva nov?anu… Read more »

Praksa za 4 prevodioca u Vazduhoplovnom savezu Srbije

Vazduhoplovni savez Srbije raspisuje konkurs za praksu na poziciji Prevodilac. ?etiri praktikanta ima?e priliku da radi na prevo?enju tekstova i vesti za sajt Vazduhoplovnog saveza Srbije, prevo?enje dopisa i sli?ne dokumentacije.  Pozivaju se studenti tre?e, ?etvrte godine i apsolventi Filološkog fakulteta koji poseduju dobro znanje pisanog i govornog engleskog jezika i MS Office- a da se prijave do 27. maja 2014.

Konkurs za JUMP program praksi

      Нема коментара на Konkurs za JUMP program praksi
http://www.jumpprogram.rs/Oprogramu

Kompanija Japan Tobacco International prepoznala je nedostatak radnog iskustva kao najve?i sa kojim se mladi susre?u u potrazi za svojim prvim poslom i pokrenula „JUMP“ program prakse, koji nudi vrednim i ambicioznim studentima jedinstvenu priliku za stru?no usavršavanje od godinu dana, u tri razli?ita odeljenja internacionalne kompanije, uz nov?anu nadoknadu.

Konkurs za praksu u Smart kolektivu

http://bit.ly/1fCNGj5

Tokom ?etvoromese?ne prakse u Smart kolektivu, asistent/asistentkinja ?e imati priliku da u?estvuje u svim fazama planiranja i sprovo?enja projekata iz razli?itih oblasti, u organizaciji konferencija, treninga, volonterskih akcija i drugih doga?aja, kao i u komunikaciji sa kompanijama, donatorima i organizacijama civilnog društva. Rok za prijavu je 15. mart 2014. godine.