Category Archives: Posao

Career Days – sajam edukacija, praksi i poslova

      Нема коментара на Career Days – sajam edukacija, praksi i poslova

Internacionalna organizacija AIESEC vo?ena od strane studenata tradicionalno organizuje svoj najpoznatiji projekat „Career Days“ 21. godinu zaredom. Ideja projekta jeste aktiviranje mladih i rešavanje problema nezaposlenosti kroz pružanje mogu?nosti mladim ljudima za posao, praksu i edukaciju. Realizacija projekta po?e?e 3. marta i obuhvata 2 odvojena, ali me?usobno povezana dela projekta – Career Workshops i Career Days.

Stručna praksa u Kolumbiji

      Нема коментара на Stručna praksa u Kolumbiji
http://globaltalents.rs/

Global Talent je program stru?nih praksi u inostranstvu koji studentima i diplomcima pruža priliku za profesionalno iskustvo i li?ni razvoj u multikulturalnom okruženju radom u kompanijama i institucijama širom sveta. U sklopu programa izdvajamo praksu u Nacionalnom servisu za u?enje (SENA) u Kolumbiji.