Category Archives: Studentski život

Konkurs za praksu u udruženju Serbios Unidos

Društvo hispanista u saradnji sa udruženjem „Serbios Unidos? raspisuje  konkurs za sticanje prakse. Udruženje gra?ana „Udruženja Srba Latinske Amerike“ je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodre?eno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti povezivanja srpske dijaspore u Latinskoj Americi sa svojom mati?nom državom, Republikom Srbijom i ja?anje svih oblika saradnje izme?u Republike Srbije i država Latinske Amerike.

Nova praksa u školi španskog jezika Granada

      Нема коментара на Nova praksa u školi španskog jezika Granada

Nakon uspešno realizovane prakse u proteklim semestrima, Društvo hispanista u saradnji sa Školom španskog jezika „Granada“ raspisuje novi konkurs za sticanje prakse. „Granada“ je škola specijalizovana za španski jezik. Postoji ve? 15 godina i radi po najsavremenijim metodama prilago?enim evropskim standardima (Marco de Referencia Europeo).

Seminar za profesore španskog jezika

      Нема коментара на Seminar za profesore španskog jezika

Institut Servantes u Beogradu, izdava?ka ku?a Edinumen i Data Status vas pozivaju na seminar za profesore koji ?e se održati u Institutu Servantes u subotu 23. marta. Seminar traje tri sata i participacija iznosi 1.100 din. koja pokriva troškove organizacije. Na kraju seminara u?esnici ?e dobiti sertifikat od Instituta Servantes i poklon od organizatora.

Konkurs za praksu u nevladinoj organizaciji Inicijativa za društvenu odgovornost

INICIJATIVA ZA DRUŠTVENU ODGOVORNOST POZIVA ZAINTERESOVANE STUDENTE I POSTDIPLOMCE DA SE PRIKLJU?E NJIHOVOM TIMU na poziciji – STAŽISTA Inicijativa za društvenu odgovornost je nevladina i nestrana?ka organizacija,  a više o našem radu, realizovanim i planiranim projektima pogledajte na sajtu www.ido.rs ili facebook stranicihttp://www.facebook.com/nvoidors. Traže se  mladi ljudi koji imaju jaku želju za razvojem i usavršavanjem. Zainteresovani treba da pokažu odli?ne komunikacione veštine,… Read more »

Onlajn kursevi – Coursera

      Нема коментара на Onlajn kursevi – Coursera

Coursera je onlajn platforma i kompanija koja sara?uje sa vrhunskim svetskim univerzitetima i omogu?ava svima da poha?aju kurseve ovih univerziteta onlajn i besplatno. Cilj ove organizacije je da pruži kvalitetno obrazovanje koje je svima dostupno. Ovakav vid u?enja omogu?ava sticanje znanja od najboljih svetskih stru?njaka, u?estvovanje u interaktivnim vežbama, a da pritom sami birate mesto, vreme i dužinu trajanja kursa.