Category Archives: Onlajn kursevi

¿Qué pasa? Google+ Hangout o prijavljivanju na Erazmus Mundus programe razmene

Tim platforme ¿Qué pasa? organizuje interaktivno predavanje na internetu na temu prijavljivanje na Erazmus Mundus programe u subotu, 28. decembra u 17 ?asova. Cilj nam je da na pristupa?an na?in pomognemo svim studentima koji žele da se prijave za JoinEU-SEE>Penta, Basileus ili Sigma projekte u januaru 2014. godine.

Onlajn kursevi – Coursera

      Нема коментара на Onlajn kursevi – Coursera

Coursera je onlajn platforma i kompanija koja sara?uje sa vrhunskim svetskim univerzitetima i omogu?ava svima da poha?aju kurseve ovih univerziteta onlajn i besplatno. Cilj ove organizacije je da pruži kvalitetno obrazovanje koje je svima dostupno. Ovakav vid u?enja omogu?ava sticanje znanja od najboljih svetskih stru?njaka, u?estvovanje u interaktivnim vežbama, a da pritom sami birate mesto, vreme i dužinu trajanja kursa.