Članci koji pripadaju kategoriji Onlajn kursevi

¿Qué pasa? Google+ Hangout o prijavljivanju na Erazmus Mundus programe razmene

Tim platforme ¿Qué pasa? organizuje interaktivno predavanje na internetu na temu prijavljivanje na Erazmus Mundus programe u subotu, 28. decembra u 17 časova. Cilj nam je da na pristupačan način pomognemo svim studentima koji žele da se prijave za JoinEU-SEE>Penta, Basileus ili Sigma projekte u januaru 2014. godine.

Onlajn kursevi – Coursera

      Nema komentara na Onlajn kursevi – Coursera

Coursera je onlajn platforma i kompanija koja sarađuje sa vrhunskim svetskim univerzitetima i omogućava svima da pohađaju kurseve ovih univerziteta onlajn i besplatno. Cilj ove organizacije je da pruži kvalitetno obrazovanje koje je svima dostupno. Ovakav vid učenja omogućava sticanje znanja od najboljih svetskih stručnjaka, učestvovanje u interaktivnim vežbama, a da pritom sami birate mesto, vreme i dužinu trajanja kursa.