Category Archives: Erazmus mundus

Konkurs za master studije na Univerzitetu u Portu

      Нема коментара на Konkurs za master studije na Univerzitetu u Portu

Kurs ima za cilj studiranje književnih, kulturnih, estetskih i InterArt fenomena, naglašavajuc?i romansu i zapadne prostore. Strukturiran u dve grane znanja, ovaj kurs nudi široku raznolikost specijalizovanih perspektiva, koje student može izabrati prema nekoliko nastavnih modaliteta i kombinacija.

¿Qué pasa? Google+ Hangout o prijavljivanju na Erazmus Mundus programe razmene

Tim platforme ¿Qué pasa? organizuje interaktivno predavanje na internetu na temu prijavljivanje na Erazmus Mundus programe u subotu, 28. decembra u 17 ?asova. Cilj nam je da na pristupa?an na?in pomognemo svim studentima koji žele da se prijave za JoinEU-SEE>Penta, Basileus ili Sigma projekte u januaru 2014. godine.