Category Archives: Kultura

Pako de Lusija

      Нема коментара на Pako de Lusija

Pako de Lusija ro?en je 21. decembra 1947. godine u Alhesirasu u Španiji. U karijeri koja traje decenijama, Pako de Lusija  je proneo slavu flamenko muzike širom sveta. Gitaru je po?eo da svira sa šest godina. Prvo je svirao flamenko zajedno sa drugim izvo?a?ima, sve dok 1967. godine nije izdao svoj prvi solo album. Me?unarodno poznat postaje 1937. kada je objavljena njegova… Read more »

Hronopije 2013.

      Нема коментара на Hronopije 2013.

U ponedeljak, 17. decembra, u Institutu Servantes, u Sve?anoj Sali, bi?e predstavljen projekat Hronopije 2013, koji za cilj ima promovisanje vrednosti Latinske Amerike, i koji se bavi njenim politi?kim, društvenim, obrazovnim i kulturnim razvojem kao mogu?oj inspiraciji za neke od odgovora na lokalne dileme.

Preporuka

      Нема коментара на Preporuka

Španski gra?anski rat, kao jedan od najstrašnijih doga?aja u istoriji XX veka, nesumnjivo je jako ?esta tema u umetnosti. Pisci, slikari, muzi?ari, reditelji su iz razli?itih uglova predstavili taj period, ono šta je ova država preživela pre manje od 80 godina.

Fransisko Franko

      1 коментар на Fransisko Franko

Kaudiljo, General, ili jednostavno Franko. Pod ovim imenom u Španiji to može biti samo jedna osoba – Fransisko Franko (Francisco Franco). Franko  je ro?en 4. decembra 1892. godine u Ferolu u Španiji u porodici koja je iznedrila brojne marince, od kojih je jedan bio i Frankov stariji brat Nikolas, tako da je Fransisko još kao dete želeo da nastavi tu tradiciju.