Category Archives: Kultura

Hulio Kortasar

      Нема коментара на Hulio Kortasar

Hulio Kortasar (Julio Florencio Cortázar Descotte) je argentinski intelektualac, prevodilac, esejista i jedan od najuticajnijih pripoveda?a XX veka. Ro?en je 1914.godine u Belgiji, ali ubrzo se preselio u Buenos Ajres. U detinjstvu je dosta ?itao Žil Verna i divio mu se celog života.

Hoakin Sorolja

      Нема коментара на Hoakin Sorolja

Hoakin Sorolja (Joaquín Sorolla) ro?en je 27. februara 1863. godine u Valensiji. Imao je mla?u sestru, i ve? u njegovoj drugoj godini ostali su bez roditelja, koji su, najverovatnije, umrli od kolere. Brigu o njima su preuzeli njihovi tetka i te?a.

Isabel Aljende

      Нема коментара на Isabel Aljende

Jedan je od najistaknutijih ženskih autora Latinske Amerike, ali i jedna od naj?itanijih pisaca sa španskog govornog podru?ja. Mnogi je nazivaju „ženskim Markesom“, „literarnom legendom“, „graditeljem kulturnih mostova“. Isabel Aljende je tako?e i osniva? fondacije koja se bori za prava žena i devoj?ica širom sveta.

Preporuka: pročitajte Ljosine Avanture nevaljale devojčice

U vrlo ranom uzrastu Rikardo ostvaruje san koji je u svojoj rodnoj Limi imao otkad zna za sebe: da živi u Parizu. Ali ponovni susret s ljubavlju iz mladosti sve ?e promeniti. Mlada devojka, nekonformista, avanturistkinja, pragmati?na i nemirna, izvu?i ?e ga iz malog sveta njegovih ambicija.