Category Archives: Fakultet

Konkurs za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata za 2013. godinu

http://bg.ac.rs/

U cilju podsticanja boljeg uspeha na studijama, razvijanja interesovanja za nau?no-istraživa?ki i stru?ni rad studenata, podsticanja kreativnog i kriti?kog mišljenja, studentima osnovnih akademskih studija, odnosno integrisanih akademskih studija, Univerzitet u Beogradu svake godine dodeljuje nagradu za najbolji nau?no-istraživa?ki i stru?ni rad studenata iz svake grupacije fakulteta, izra?en u prethodnoj kalendarskoj godini.

Metodička praksa obrazovnog centra „Equilibrio“

Obrazovni centar „Equilibrio“ u saradnji sa Centrom za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu organizuje novi program stru?ne prakse za studente filologije. Praksa u trajanju od 12 do 16 nedelja podrazumeva upoznavanje sa metodikom nastave, kompletnim nastavnim procesom, i to kroz pripremnu fazu, fazu realizacije nastave, ali i monitoringa i evaluacije polaznika. Program prakse po?inje 03. 02. 2014. godine, a rok… Read more »

Konkurs za stipendiju Global UGRAD programa

      Нема коментара на Konkurs za stipendiju Global UGRAD programa

Global UGRAD program raspisuje konkurs za stipendiju za jednu akademsku godinu studija u SAD-u za studente osnovnih studija. Studije po?inju u avgustu 2014. Studenti su u obavezi da u?estvuju u društveno-korisnom radu, kao i u programu stažiranja. Rok za prijavljivanje: 25. decembar 2013. do 17h.

Gostovanje dr Sanje Savkić na Filološkom fakultetu

Sala heroja, 18.04.2013. u 13:15h Ambasada Meksika i Filološki fakultet u Beogradu pozivaju studente i sve zainteresovane na predavanje koje ?e održati dr Sanja Savki?, doktor istorije umetnosti, specijalizovana za umetnost starosedelaca ameri?kog kontinenta, a posebno majanske prehispanske umetnosti. Sanja Savki? je bivši student Filološkog fakulteta, u me?uvremenu je magistrirala i doktorirala na Nacionalnom autonomnom univerzitetu u Meksiku (Facultad de Filosofía… Read more »

Oceni profesora!

      2 коментара на Oceni profesora!

Želimo da vam predstavimo sajt oceniprofesora.com. Projekat Oceni Profesora je pokrenula grupa studenata sa Fakulteta za Informatiku i ra?unarstvo Univerziteta Singidunum. Projektu su se priklju?ili studenti Fakulteta organizacionih nauka, Matemati?kog fakulteta i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Radionice za profesore stranih jezika

      Нема коментара на Radionice za profesore stranih jezika

26. septembar, Evropski dan jezika, proslavi?e se ove godine na Filološkom fakultetu Konferencijom o multilingvizmu koju organizuje 6 nacionalnih instituta kulture Evropske Unije, a me?u njima i Institut Servantes. U okviru Konferencije bi?e održane i radionice za profesore stranih jezika. Prijavljivanje traje do 20. septembra, a radni jezici ?e biti srpski i engleski. Detaljnije informacije i formular za prijavu možete… Read more »