Članci koji pripadaju kategoriji Fakultet

Praksa za 4 prevodioca u Vazduhoplovnom savezu Srbije

Vazduhoplovni savez Srbije raspisuje konkurs za praksu na poziciji Prevodilac. ?etiri praktikanta ima?e priliku da radi na prevo?enju tekstova i vesti za sajt Vazduhoplovnog saveza Srbije, prevo?enje dopisa i sli?ne dokumentacije.  Pozivaju se studenti tre?e, ?etvrte godine i apsolventi Filološkog fakulteta koji poseduju dobro znanje pisanog i govornog engleskog jezika i MS Office- a da se prijave do 27. maja 2014.

Info dan platforme ¿Qué pasa?

      Nema komentara na Info dan platforme ¿Qué pasa?

U petak, 16. maja, u 15 ?asova u ?itaonici Biblioteke katedre za iberijske studije bi?e organizovan prvi informativni dan tima platforme ¿Qué pasa?. Studenti ?e ovom prilikom mo?i da pitaju ?lanove tima platforme sve što im nije jasno u vezi sa studijama, organizacijom Fakulteta, prilikama za razmene, prakse, volontiranja i stipendije, kao i o mnogim drugim temama.

Konkurs za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata za 2013. godinu

http://bg.ac.rs/

U cilju podsticanja boljeg uspeha na studijama, razvijanja interesovanja za nau?no-istraživa?ki i stru?ni rad studenata, podsticanja kreativnog i kriti?kog mišljenja, studentima osnovnih akademskih studija, odnosno integrisanih akademskih studija, Univerzitet u Beogradu svake godine dodeljuje nagradu za najbolji nau?no-istraživa?ki i stru?ni rad studenata iz svake grupacije fakulteta, izra?en u prethodnoj kalendarskoj godini.

Metodička praksa obrazovnog centra „Equilibrio“

Obrazovni centar „Equilibrio“ u saradnji sa Centrom za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu organizuje novi program stru?ne prakse za studente filologije. Praksa u trajanju od 12 do 16 nedelja podrazumeva upoznavanje sa metodikom nastave, kompletnim nastavnim procesom, i to kroz pripremnu fazu, fazu realizacije nastave, ali i monitoringa i evaluacije polaznika. Program prakse po?inje 03. 02. 2014. godine, a rok… Pročitajte više »