Author Archives: Kultura

Nando Penteado u Kulturnom centru Grad

      Нема коментара на Nando Penteado u Kulturnom centru Grad

U okviru svoje mini-turneje po Evropi, u Beograd iz Sao Paula stiže brazilski gitarista Nando Penteado (42), koji ?e u nedelju 9. septembra uve?e u Kulturnom centru Grad svirati najlepše kompozicije brazilske muzike: sambu, bosanovu, MPB (Musica Popular Brasileira); ve?ne muzi?ke teme Antonija Karlosa Žobima, Arija Baroza, Dorivala Kajemija, Žoao Boska, Egberta Žismontija, ali i svoje li?ne.

Hulio Kortasar

      Нема коментара на Hulio Kortasar

Hulio Kortasar (Julio Florencio Cortázar Descotte) je argentinski intelektualac, prevodilac, esejista i jedan od najuticajnijih pripoveda?a XX veka. Ro?en je 1914.godine u Belgiji, ali ubrzo se preselio u Buenos Ajres. U detinjstvu je dosta ?itao Žil Verna i divio mu se celog života.

Hoakin Sorolja

      Нема коментара на Hoakin Sorolja

Hoakin Sorolja (Joaquín Sorolla) ro?en je 27. februara 1863. godine u Valensiji. Imao je mla?u sestru, i ve? u njegovoj drugoj godini ostali su bez roditelja, koji su, najverovatnije, umrli od kolere. Brigu o njima su preuzeli njihovi tetka i te?a.

Isabel Aljende

      Нема коментара на Isabel Aljende

Jedan je od najistaknutijih ženskih autora Latinske Amerike, ali i jedna od naj?itanijih pisaca sa španskog govornog podru?ja. Mnogi je nazivaju „ženskim Markesom“, „literarnom legendom“, „graditeljem kulturnih mostova“. Isabel Aljende je tako?e i osniva? fondacije koja se bori za prava žena i devoj?ica širom sveta.