Dodatne informacije o Learning agreement-u

Hispanisti imaju priliku da u okviru ovog programa studiraju na Univerzitetu u Granadi, (Facultad de Filosofía y Letras ) tako da treba istražiti na njihovom sajtu predmete koji su na raspolaganju. Learning agreement format i uputstvo možete videti klikom na link. Da bismo lakše objasnili proceduru pojednostavićemo : potrebno je da pogledate listu predmeta koje možete slušati na fakuletu za koji se prijavljujete i u koordinaciji sa svojim profesorima, proverite šta bi vam bilo prihvaćeno po povratku sa razmene. Kada proverite sve komatibilnosti programa, odlazite kod prodekana za međunarodnu saradnju. Ove godine, radno vreme prodekana je sredom od 12 do 14h. Nakon što dobijete potpis prodekana za međunarodnu saradnju, odlazite u zgradu Rektorata (Studentski trg 1) i na prvom spratu u kancelariji za međunarodnu saradnju, i kao poslednji korak, potreban vam je potpis Milene Simić, konkat osobe za JoinEU SEE u Srbiji. Ukoliko imate dodatnih pitanja možete joj se obratiti na mejl adresu. Napomena! Learning agreement je podložan promenama. Ne morate se stresirati ukoliko nešto od vaših planova propadne ( ukine se neki predmet, promeni se silabus i slično) Pri dolasku na razmenu, Learning agreement se još jednom proverava i mogu se naknadno izvršiti sve neophodne promene.