Ad hoc

Ad hoc je volontiranje koje nije duže od 10 sati nedeljno, najduže 30 dana bez ili sa prekidima u toku jedne kalendarske godine. Ad hoc volonteri ne moraju imati volontersku knjižicu i sklopljen ugovor o volontiranju.