Komentari na profilima

Poželjno je da, posle svakog upoznavanja sa novim članom, na svom profilu napišete komentar o njemu koji će biti vidljiv i na vašem i na njegovom profilu. Na osnovu tih komentara možete da naslutite kakva je osoba, kakav je gost ili domaćin. Komentar može biti pozitivan ili negativan u zavisnosti od utiska koji osoba ostavi. Svi komentari ostaju trajno na profilu i oni se ne mogu brisati.