Nastavno-naučni rad se obavlja u sledećim organizacionim jedinicama:
1. Katedra za srpski jezik sa južnoslovenskim jezicima:
- Studijski program: (01) Srpski jezik i književnost;
- Studijski profil: (04) Bugarski jezik, književnost, kultura.
2. Katedra za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima:
- Studijski program (05) Srpska književnost i jezik;
- Studijski program (06) Srpska književnost i jezik sa komparatistikom.
3. Katedra za opštu književnost i teoriju književnosti:
- Studijski profil: (08) Opšta književnost i teorija književnosti.
4. Katedra za slavistiku:
- Studijski profil: (09) Ruski jezik, književnost, kultura;
- Studijski profil: (10) Poljski jezik, književnost, kultura;
- Studijski profil: (11) Češki jezik, književnost, kultura;
- Studijski profil: (11) Slovački jezik, književnost, kultura;
- Studijski profil: (38) Ukrajinski jezik, književnost, kultura;
- Lektorat za beloruski jezik.
5. Katedra za italijanistiku:
- Studijski profil: (13) Italijanski jezik, književnost, kultura.
6. Katedra za romanistiku:
- Studijski profil: (14) Francuski jezik, književnost, kultura;
- Studijski profil: (16) Rumunski jezik, književnost, kultura.
7. Katedra za iberijske studije:
- Studijski profil: (15) Španski jezik, hispanske književnosti i kulture;
- Lektorat za portugalski jezik;
- Lektorat za katalonski jezik.

8. Katedra za germanistiku:
- Studijski profil: (17) Nemački jezik, književnost, kultura;
- Studijski profil: (18) Skandinaviski jezici, književnost i kultura;
- Studijski profil: (37) Holandski jezik, književnost, kultura.
9. Katedra za anglistiku:
- Studijski profil: (19) Engleski jezik, književnost, kultura.
10. Katedra za orijentalistiku:
- Studijski profil: (20) Arapski jezik, književnost, kultura;
- Studijski profil:
(21) Turski jezik, književnost, kultura;
- Studijski profil:
(23) Japanski jezik, književnost, kultura;
- Studijski profil:
(24) Kineski jezik, književnost, kultura;
- Lektorat za korejski jezik.
11. Katedra za albanologiju:
- Studijski profil: (25) Albanski jezik, književnost, kultura.
12. Katedra za opštu lingvistiku:
- Studijski profil: (26) Opšta lingvistika / opšta lingvistika sa savremenim stranim jezikom.
13. Katedra za bibliotekarstvo i informatiku:
- Studijski profil: (27) Bibliotekarstvo i informatika.
14. Katedra za neohelenske studije:
- Studijski profil: (28) Grčki jezik, književnost, kultura.
15. Katedra za hungarologiju:
- Studijski profil: (29) za Mađarski jezik, književnost, kultura.
16. Seminar za društvene nauke.