Parlament je 2011. godine pokrenuo program studentskih praksi koje se sastoje u držanju kurseva jezika na drugim fakultetima Beogradskog univerziteta. Po završetku studenti dobijaju potvrdu o završenoj praksi, ali nažalost ne i ESPB. Sve troškove materijala snose fakulteti. Praksa traje od februara do maja, a pravo da u njoj učestvuju imaju studenti 3. i 4. godine.