Europass Mobility

Europass Mobility je dokument koji beleži sva znanja i veštine stečene u nekoj od evropskih zemalja (posao, studentska razmena, volontiranje, rad u nevladinoj organizaciji...). Namenjen je svima koji stiču radno iskustvo u inostranstvu, bez obzira na obrazovanje. Ovaj obrazac popunjavaju kompanije iz zemlje porekla i zemlje domaćina za koje pojedinac radi, fakulteti na kojima studira, škole u kojima pohođa kurs, itd. Ta organizacija treba da kontaktira National Europass Centre i da od njih zatraži popunjavanje dokumenta. Da bi bilo jasnije o čemu se radi, najbolje je pogledati primere ovog obrasca - http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/europass-mobility/examples