Letnji univerziteti (Summer University)

Letnji univerziteti obuhvataju Summer Course (SC), Summer Course Plus (SC+) i Travelling Summer University (TSU) o čijim karakteristikama možete pogledati na priloženom linku. Prijave su od početka marta do kraja aprila. Traju od nedelju dana do tri nedelje i broje od dvadeset do pedeset učesnika. Za svaki letnji univerzitet piše se motivaciono pismo i odgovara se na tri pitanja, koja zavise od lokala za koji se prijavljuje. Svaki letnji univerzitet obezbeđuje dva obroka i smeštaj, koji može da bude u hostelu sa krevetima i šatoru ili sali u kojima se spava u vrećama. Svi putni troskovi tokom trajanja letnjeg univerziteta su plaćeni, što spada u taksu koja se plaća na samom pocetku. Postoji i opciona taksa koja može da obuhvati obilazak grada, zabavne parkove itd.