LanguAEGEE

Na ovom projektu su studenti, bili članovi ili ne AEGEE-a, mogli da pohađaju besplatno početne kurseve nekoliko jezika. Posle ovog kursa, predavači će dobiti sertifikate kao da su održali praksu. Organizacija sarađuje sa Ministarstvom prosvete i zalaže se da se ova praksa prizna kao dodatni ESPB poeni. Planira se, takođe, da se u oktobru projekat obnovi sa početnim kursevima, a možda i sa kursevima za studente koji su već pohađali početni kurs.