Language Passport - drugi korak

Language Passport ili jezički pasoš pruža informaciju o broju jezika koji pojedinac poznaje i o umeću korišćenja jezika. U obrazcu postoje delovi koji se zasnivaju na sopstvenoj proceni poznavanja jezika u okviru nivoa A1, A2, B1, B2, C1 i C2 (detaljan opis znanja svakog od nivoa dat je u primerima obrasca) ali se traže informacije i o pohađanim kursevima i sertifikatima. Obrazac se popunjava u 3 koraka: http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/language-passport