EBM

EBM (European Boards' Meeting) je, takođe, sednica članova AEGEE-a Evrope na kojoj se dorađuje strateški plan ustanovljen na Agori i postoje određene tematske radionice. Svi su u obavezi da prisustvuju predavanjima i uglavnom članovi Upravnog odbora idu na nju. Održava se jednom godišnje.