CV (Curriculum Vitae)

Curriculum Vitae tj. biografija je dokument koji se najčešće koristi i neophodan je pri prijavljivanju za posao. U okviru Europass-a pisanje CV-a je mnogo jednostavnije. Obuhvata popunjavanje dokumenta ličnim podacima kroz utvrđenu šemu i raspoređeno je u osam koraka.
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae