Agora

Agora je generalna skupština AEGEE-a Evrope i na njoj učestvuju delegati i vizitori. Delegati predstavljaju matični lokal i u obavezi su da prisustvuju predavanjima, dok vizitori nisu u obavezi da im prisustvuju. Broj delegata zavisi od broja članova lokala. Održava se na proleće i jesen, kada se prave strateški planovi vezani za organizaciju. Na prolećnoj Agori se bira novi upravni odbor AEGEE-a Evrope.