COBISS

COBISS (kooperativni online bibliografski sistem i servisi) je model sistema koji predstavlja platformu nacionalnih bibliote?ko-informacionih sistema sa uzajamnom katalogizacijom (postupak unošenja podataka u katalog o nekoj li?nosti ili stvari; upisivanje, registrovanje podataka) i uzajamnom bazom podataka cnet.

 

 

Zastupljen je u Sloveniji, Srbiji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Bugarskoj i Albaniji 기획서 다운로드. Svi navedeni sistemi povezani su u regionalnu mrežu COBISS.Net.
S obzirom da živimo u svetu informacija, gde je znanje mo?, stvoren je sistem za pretraživanje bez kojeg bi rad biblioteka bio nezamisliv HotspotShield Mobile Download. Zajednica jugoslovenskih nacionalnih biblioteka Jugoslavije je 1987. godine prihvatila sistem uzajamne katalogizacije kao zajedni?ku osnovu bibliote?ko-informacionog sistema i sistema nau?nih i tehnoloških informacija Jugoslavije, a ulogu nosioca razvoja preuzeo je Institut informacijskih znanosti (IZUM) iz Maribora (Slovenija) Free in Spanish. Do raspada Jugoslavije, 1991. godine, u sistemu je u?estvovalo 55 biblioteka iz svih njenih nekadašnjih republika. IZUM je 1991. godine promovisao sistem COBISS kao nadgradnju sistema uzajamne katalogizacije 국어사전 어플 다운로드. Po raspadu Jugoslavije, biblioteke koje su nekada bile ?lanice sistema, istupile su iz njega, ali poslednjih godina, ve?ina njih se vratila. COBISS.SI, COBISS.BH, COBISS.MK, COBISS.SR i COBISS.CG su oznake za autonomne sisteme koji se uspostavljaju u pojedinim državama sa sopstvenim bazama podataka (Slovenija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Srbija i Crna Gora) LEGO manual. U okviru ovih sistema COBISS koristi preko 600 biblioteka.

Ciljevi projekta su:

  • Ubrzati automatizaciju i uklju?ivanje biblioteka u državama u?esnicama u nacionalne bibliote?ko-informacione sisteme i u mrežu COBISS.Net input director.
  • Zainteresovati biblioteke u Albaniji, Bugarskoj, Hrvatskoj i na Kosovu da se priklju?e mreži COBISS.Net.
  • Uskladiti pravila obrade podataka u skladu sa me?unarodnim preporukama i standardima Worms 2.
  • Uspostaviti kompatibilne informacione sisteme o istraživa?koj delatnosti tj. baze podataka o istraživa?ima, istraživa?kim organizacijama i istraživa?kim projektima embedded xp.
  • Zainteresovati nadležna ministarstva i univerzitete u državama u?esnicama da prihvate koncept vo?enja bibliografija istraživa?a u okviru nacionalnih bibliotecko-informacionih sistema i na taj na?in obezbede jasne rezultate istraživa?ke delatnosti 인순이는 예쁘다 다운로드.
  • Ubrzati upotrebu rezultata istraživa?ke delatnosti i na taj na?in podsta?i inovacione procese a samim tim i privredni i društveni razvoj u regionu.

Pretraživanje platforme

Nakon pristupa sajtu (http://www.vbs.rs/cobiss/) izaberemo u osnovnom meniju opciju pretraživanje. Nakon otvaranja novog prozora dobijamo mogu?nost biranja biblioteka iz menija baze podataka, koje su grupisane u ?etiri grupe:

  • Osniva?i VBS centra
  • Univerzitetske i visokoškolske biblioteke
  • Specijalne biblioteke
  • Javne biblioteke

Nakon izbora jedne od ponu?enih grupa pojavljuje se lista sa svim bibiotekama iz te grupe. Zatim biramo biblioteku i pojavljuje nam se prozor koji treba da popunimo sa podacima o željenoj knjizi ( autor, naslov, godina izdanja…). Ovo su koraci za pristup ako trazimo knjigu u konkretnoj biblioteci, a ako nas zanima samo knjiga, bez obzira iz koje biblioteke onda odmah nakon pristupa sajtu i biranja opcije Pretraživanje biramo opet opciju Pretraživanje (COBISS/OPAC) i popunjavamo prozor sa podacima o knjizi.
Katedarske biblioteke Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu tako?e se nalaze u sistemu COBISS tako da svi studenti imaju mogu?nost da na ovaj na?in pretraže biblioteke svojih katedri, a da ne moraju li?no da dolaze da se raspitaju.

Izvor: COBISS

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *