Sveta Tri Kralja

      Нема коментара на Sveta Tri Kralja


Sveta Tri Kralja (Os Reis Magos) je rimokatoli?ki praznik koji se obeležava 6. januara svake godine. Njime se ujedno i završava ciklus Boži?nih praznika.

Stotinama kilometara udaljeni od Vitlajema, Sveta Tri Mudraca, Baltazar, Melkior i Gašpar, po Isusovom ro?enju na nebu su ugledali zvezdu sjajniju od ostalih Windows Explorer 8. Zaklju?ili su da je to Božji znak i da se u Izraelu rodio novi car. Odmah su krenuli na put ka njemu, nose?i darove – zlato (kao kralju), tamjan (kao Bogu) i smirnu (kao ?oveku).

U Portugalu je proslava ovog praznika deo veoma stare tradicije koja se danas održala u ruralnim krajevima, naro?ito na severu Portugala i u pokrajinama Bejiraš logitech options. Na ovaj dan se izvodi Pevanje o Kraljevima (Cantar dos Reis), kao i druge narodne pesme o životu Isusa – žanejiraš (janeiras). Pevaju se dan posle Boži?a pa sve do dana Sveta Tri Kralja.

Uve?e, izme?u 5 진격의 거인 ost 다운로드. i 6. januara, ljudi se skupljaju na ulicama i idu od ku?e do ku?e da požele susedima dobru godinu, pevaju?i i sviraju?i razli?ite instrumente, uglavnom daire, triangl, bubnjeve i harmoniku. Žene prolaze sa figuricom malog Isusa u jaslama i traže sitan novac kako bi Mudraci odneli malom Isusu da se obu?e. Komšije ih pozivaju u ku?u nude?i im hranu i pi?e – petiškuše (petiscos), sli?ne španskim tapasima, filjozše (filhozes), kola 서명 안 된 activex 컨트롤 다운로드? sli?an uštipcima, pe?enu svinjetinu, vino, kao i druge namirnice. Danas ovaj obi?aj ?esto sprovode i deca koja u malim grupama idu od ku?e do ku?e i pevaju pesme žaneiraš, dobijaju?i zauzvrat slatkiše i novac.

Me?utim, ova tradicija se danas održala ve?inom u okviru tradicionalnih muzi?kih grupa koje sviraju ukulele. Uglavnom više ne izlaze na ulice ve Maskrider Eggjade Dubbing? organizuju druge vrste proslava. Porodice se okupljaju i zajedno ve?eraju bakalar sa krompirom, kraljevski kola? i druga jela karakteristi?na za Boži?ne praznike.

Kraljevski kola Yamato 2? (bolo-rei) je slatkog ukusa i prekriven je suvim vo?em. U njemu se nalazi zrno boba; ko ga prona?e, pla?a kola? slede?e godine. Legenda kaže da je ovaj kola? nastao upravo prilikom posete tri mudraca Isusu. Nisu mogli da se dogovore ko ?e ga prvi darivati. Jedan ?ovek je ?uo njihovu raspravu pa im je dao ideju da napravi kola 버즈 전곡 다운로드? u koji ?e staviti zrno boba. Ko prona?e zrno, taj ?e ga prvi darivati. Kažu da korica simboliše zlato, vo?e smirnu, a miris, tamjan.

Što se ukrasa ti?e, postavljaju se makete koje predstavljaju posetu Mudraca Isusu, kako na javnim mestima, tako i u domovima. Na ovaj dan se tako?e razmenjuju pokloni. Za razliku od Španije, u Portugalu ne donose poklone Mudraci ve? Boži? bata.

Žanejiraš i njen prevod:

Alegres cantam os sinos

Alegres cantam os sinos
Nesta noite de Natal
Em que Jesus veio ao
Mundo Para nos livrar do Mal 촉측사 다운로드.

Vinde, pastores correi a Belém,
Ver, na lapinha, Jesus, nosso Bem.
Vinde adorar o Menino
Vinde todos a Belém.

Glória a Deus nas Alturas,
Estão Anjos a cantar;
Vinde adorar o Menino
Que nasceu p’ra nos salvar.

Ó meu Menino Jesus,
Nascidinho na pobreza,
Tomai posse da minha alma
Que é toda a minha riqueza.

Radosno zvona zvone

Radosno zvona zvone
Boži?ne no?i ove
U kojoj Isus svet vide
Da bi nas od zla izbavio 카톡 무료 다운로드.

Do?ite pastiri, u Vitlajem hitajte
Da našeg dobrog Isusa u jaslama vidite.
Da se Detetu poklonite,
Svi u Vitlajem do?ite.

Slava na visini Bogu
I An?eli pojajte.
Do?ite Detetu da se poklonite
Koje se rodi nas da spase.

Moj De?ak Isus je,
U siromaštvu ro?en je,
Srcu prirastao mi je
I sve bogatstvo moje je praat 다운로드.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *