EVS na Kanarskim ostrvima

      Нема коментара на EVS na Kanarskim ostrvima

Organizacija Mojo de Caña sa Kanarskih ostrva raspisala je konkurs za prijem osam volontera na projekat koji po?inje u septembru 2017 한컴오피스 무료 다운로드. godine i traje do jula 2018. godine. Prijave su otvorene do 20. decembra  2016. godine.

Mojo de caña

Šta je EVS gas song?

Evropski volonterski servis (European Voluntary Service, EVS) jedan je od segmenata programa Mladi u akciji (Youth in action) Evropske komisije, kome je u cilju da omogu?i mladim osobama (od 18 do 30 godina) da volontiraju u drugoj zemlji tokom odre?enog vremenskog perioda (obi?no izme?u 2 i 12 meseci) jquery-1.9.1.min.js.

Ovaj program osim što koristi lokalnim zajednicama, ?ini i da volonteri steknu nova znanja, veštine, nau?e novi jezik i upoznaju nove kulture rade?i na projektima iz oblasti kao što su: zaštita životne sredine, umetnost, kultura, aktivnosti sa decom, sportske aktivnosti i sli?no. EVS volonteru/ki obezbe?uje smeštaj (stan i hranu), osiguranje i džeparac .Sve obuke volontera su besplatne, a putni troškovi i eventualni troškovi vize u potpunosti refundirani.

Osnovne informacije o ovom EVS projektu:

 • Mesto: La Palma, Kanarska ostrva, Španija
 • Po?etak projekta: septembar 2017. godine
 • Kraj projekta: jul 2018. godine
 • Vreme trajanja projekta: 10 meseci
 • Broj volontera: 8
 • Rok za prijavu: 20. decembar 2016. godine

Glavnii cilj EVS volontera jeste da sa aktivnim ?lanovima organizacije u?estvuje u promociji volonterskog rada kao faktora promene i društvenog napretka me?u španskom omladinom, što podrazumeva:

 • Informisanje mladih ljudi koji žele da u?estvuju u programima razmene (kako kratkoro?nim tako i dugoro?nim) ili bilo kojim drugim me?unarodnim programima kao što su EVS programi.
 • U?estvovanje u procesu slanja i primanja volontera na me?unarodne volonterske kampove.
 • U?estvovanje u radu lokalne grupe.
 • Sprovo?enje razli?itih kulturnih aktivnosti
 • Organizovanje kulturnih doga?aja u srednjim školama
 • Organizacija letnjih festivala
 • Organizovanje obuka za volontere
 • Saradnja sa timom za odnose sa javnoš?u u održavanju sajta, kalendara i sl.
 • Od volontera se o?ekuje da radi pet dana u nedelji po šest sati.

Profil volontera:

 • Zaintresovan/a za volonterski rad
 • Dinami?na, društvena, kreativna i motivisana osoba koja voli da radi u timu mladih ljudi
 • Ima izme?u 18 i 30 godina
 • Može da odvoji 10 meseci kojih ?e provesti van svoje zemlje, volontiraju?i u inostranstvu
 • Poželjno makar osnovno poznavanje španskog jezika

Organizacija Mojo de Caña otvorila je 2 razli?ita poziva za volontere.

Aplikaciranje na ove projekte vrši se klikom na jedan od dva linka ispod. Jedan link odnosi se na poziv za volontiranje u ruralnom delu ostrva Palma, dok se drugi poziv odnosi za volontiranje u gradu Santa Cruz.

Ukoliko želite da saznate više o organizaciji Mojo de Caña ovde možete posetiti njihov sajt.

Ako imate dodatnih pitanja, pišite nam quepasa@drustvohispanista.rs

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *