Konkurs za volontiranje u Španiji na EVS programu u mestu Kalaora

Organizacija „Consejo de la Joventud Comercial de Calahorra“ raspisala je konkurs za volontiranje u gradi?u Calahorra u periodu od po?etka februara do kraja novembra 2017. godine. Prijave su otvorene do 22. septembra.

Šta je EVS?

Evropski volonterski servis (European Voluntary Service, EVS) jedan je od segmenata programa Mladi u akciji (Youth in action) Evropske komisije, kome je u cilju da omogu?i mladim osobama (od 18 do 30 godina) da volontiraju u drugoj zemlji tokom odre?enog vremenskog perioda (obi?no izme?u 2 i 12 meseci).

Ovaj program osim što koristi lokalnim zajednicama, ?ini i da volonteri steknu nova znanja, veštine, nau?e novi jezik i upoznaju nove kulture rade?i na projektima iz oblasti kao što su: zaštita životne sredine, umetnost, kultura, aktivnosti sa decom, sportske aktivnosti i sli?no. EVS volonteru/ki obezbe?uje smeštaj (stan i hranu), osiguranje i džeparac .Sve obuke volontera su besplatne, a putni troškovi i eventualni troškovi vize u potpunosti refundirani.

Opšti podaci projekta:

  • Mesto: Calahorra, Španija
  • Po?etak programa: 1. februar 2017. godine
  • Kraj programa: 30. novembar2017. godine                                          
  • Vreme trajanja: 7 meseci
  • Broj potrebnih volontera: 2
  • Rok za prijavu: 22. septembar 2016. godine

Glavnii cilj EVS volontera jeste da sa aktivnim ?lanovima organizacije u?estvuje u promociji volonterskog rada kao faktora promene i društvenog napretka me?u španskom omladinom, što podrazumeva:
Informisanje mladih ljudi koji žele da u?estvuju u programima razmene (kako kratkoro?nim tako i dugoro?nim) ili bilo kojim drugim me?unarodnim programima kao što su EVS programi.
U?estvovanje u procesu slanja i primanja volontera na me?unarodne volonterske kampove.
U?estvovanje u radu lokalne grupe.
Organizovanje obuka za volontere
Saradnja sa timom za odnose sa javnoš?u u održavanju sajta, kalendara i sl.
Od volontera se o?ekuje da radi pet dana u nedelji po šest sati.

Ukoliko želite da bude EVS volonter u ovoj organizaciji pošaljite svoj CV i motivaciono pismo na e-mail adresu: sve@consejojuventudcalahorra.com

Za više informacija posetite zvani?an sajt organizacije, a više o projektu saznjate na ovom linku.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *