EVS u Madridu

      Нема коментара на EVS u Madridu

Organizacija „Servicio Civil Internacional“ raspisala je konkurs za volontiranje u španskoj prestonici u periodu od januara do kraja septembra 2017. godine. Prijave su otvorene do 15. septembra.

Šta je EVS?

Evropski volonterski servis (European Voluntary Service, EVS) jedan je od segmenata programa Mladi u akciji (Youth in action) Evropske komisije, kome je u cilju da omogu?i mladim osobama (od 18 do 30 godina) da volontiraju u drugoj zemlji tokom odre?enog vremenskog perioda (obi?no izme?u 2 i 12 meseci).

Ovaj program osim što koristi lokalnim zajednicama, ?ini i da volonteri steknu nova znanja, veštine, nau?e novi jezik i upoznaju nove kulture rade?i na projektima iz oblasti kao što su: zaštita životne sredine, umetnost, kultura, aktivnosti sa decom, sportske aktivnosti i sli?no. EVS volonteru/ki obezbe?uje smeštaj (stan i hranu), osiguranje i džeparac . Sve obuke volontera su besplatne, a putni troškovi i eventualni troškovi vize u potpunosti refundirani.

Opšti podaci projekta:

  • Mesto: Madrid, Španija
  • Po?etak programa: 02. januar 2017. godine
  • Kraj programa: 30. septembar 2017. godine                                          
  • Vreme trajanje: 10 meseci
  • Broj potrebnih volontera: 1
  • Rok za prijavu: 15. septembar 2016. Godine

Glavnii cilj EVS volontera jeste da sa aktivnim ?lanovima organizacije u?estvuje u promociji volonterskog rada kao faktora promene i društvenog napretka me?u španskom omladinom, što podrazumeva:
Informisanje mladih ljudi koji žele da u?estvuju u u programima razmene (kako kratkoro?nim tako i dugoro?nim) ili bilo kojim drugim me?unarodnim programima kao što su EVS programi.
U?estvovanje u procesu slanja i primanja volontera na me?unarodne volonterske kampove.
U?estvovanje u radu lokalne grupe.
Organizovanje obuka za volontere
Saradnja sa timom za odnose sa javnoš?u u održavanju sajta, kalendara i sl.
Od volontera se o?ekuje da radi pet dana u nedelji po šest sati.

Ukoliko želite da bude EVS volonter u najve?em španskom gradu pošaljite svoj CV i motivaciono pismo na e-mail adresu: oficina@ongsci.org.
Za više informacija posetite zvani?an sajt organizacije.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *