EVS u Madridu

      Нема коментара на EVS u Madridu

Organizacija „Servicio Civil Internacional“ raspisala je konkurs za volontiranje u španskoj prestonici u periodu od januara do kraja septembra 2017 hifi 음원 다운로드. godine. Prijave su otvorene do 15. septembra.

Šta je EVS?

Evropski volonterski servis (European Voluntary Service, EVS) jedan je od segmenata programa Mladi u akciji (Youth in action) Evropske komisije, kome je u cilju da omogu?i mladim osobama (od 18 do 30 godina) da volontiraju u drugoj zemlji tokom odre?enog vremenskog perioda (obi?no izme?u 2 i 12 meseci) Download Asako.

Ovaj program osim što koristi lokalnim zajednicama, ?ini i da volonteri steknu nova znanja, veštine, nau?e novi jezik i upoznaju nove kulture rade?i na projektima iz oblasti kao što su: zaštita životne sredine, umetnost, kultura, aktivnosti sa decom, sportske aktivnosti i sli?no 잠깐만 다운로드. EVS volonteru/ki obezbe?uje smeštaj (stan i hranu), osiguranje i džeparac . Sve obuke volontera su besplatne, a putni troškovi i eventualni troškovi vize u potpunosti refundirani.

Opšti podaci projekta:

  • Mesto: Madrid, Španija
  • Po?etak programa: 02. januar 2017. godine
  • Kraj programa: 30. septembar 2017. godine                                          
  • Vreme trajanje: 10 meseci
  • Broj potrebnih volontera: 1
  • Rok za prijavu: 15. septembar 2016. Godine

Glavnii cilj EVS volontera jeste da sa aktivnim ?lanovima organizacije u?estvuje u promociji volonterskog rada kao faktora promene i društvenog napretka me?u španskom omladinom, što podrazumeva:
Informisanje mladih ljudi koji žele da u?estvuju u u programima razmene (kako kratkoro?nim tako i dugoro?nim) ili bilo kojim drugim me?unarodnim programima kao što su EVS programi.
U?estvovanje u procesu slanja i primanja volontera na me?unarodne volonterske kampove.
U?estvovanje u radu lokalne grupe.
Organizovanje obuka za volontere
Saradnja sa timom za odnose sa javnoš?u u održavanju sajta, kalendara i sl.
Od volontera se o?ekuje da radi pet dana u nedelji po šest sati.

Ukoliko želite da bude EVS volonter u najve?em španskom gradu pošaljite svoj CV i motivaciono pismo na e-mail adresu: oficina@ongsci.org.
Za više informacija posetite zvani?an sajt organizacije.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *