Poziv za formiranje novog tima časopisa Refleho (Reflejo)

Ani Vu?kovi?, piscu, dramaturgu i novinaru na Radio Beogradu, povereno je da oformi novi tim ?asopisa Refleho 가루약 다운로드.

 logo_reflejo

Ani je povereno da oformi redakciju koja ?e ubudu?e stvarati ovaj ?asopis, u?initi ga vidljivim onima koji do sada za njega nisu ?uli, a opravdati poverenje onih koji su ga i do sada ?itali, bilo na sajtu ili u štampanoj verziji 펌웨어 다운로드. Ana želi da oformi redakciju sa?injenu od ljudi koje zanima istraživanje hispanske kulture, ali i ljudi koji ?e Reflehu biti posve?eni, lojalni, voljni da pišu zanimljive tekstove, rade istraživanja, intervjue, izveštaje sa doga?aja GeminiMan.

Traže se: novinari

Zaduženja: pisanje tekstova za ?asopis, istraživanja, intervjui, izveštaji sa doga?aja, pra?enje aktuelnosti i doga?aja iz oblasti hispanistike, postavljanje objava na socijalnim mrežama.

Uslovi: poželjno, ali ne i obavezno, znanje španskog jezika, poznavanje i zainteresovanost za hispanistiku, sklonost ka pisanju, ta?nost, preciznost, odgovornost, inovativnost, maštovitost, eti?nost u timskom radu, otvorenost za usavršavanje.

Uslov je i biti ?lan Društva hispanista. Ukoliko niste ?lan Društva hispanista, informacije o u?lanjenju možete dobiti klikom na ovaj link.

Rok za prijavu: Poslati CV, kratko motivaciono pismo i kratak tekst vezan za hispansku kulturu do 20. aprila 2016. na anav@drustvohispanista.rs.

Traži se: dizajner

Zaduženja: Dizajn elektronskog i štampanog izdanja ?asopisa i prelom teksta

Uslovi: biti dizajner, poželjno sa iskustvom. Zainteresovanost i posve?enost u radu na vizuelnom rešenju ?asopisa; poželjno iskustvo rada u web prostoru.

Rok za prijavu: Poslati CV, kratko motivaciono pismo i dizajnersko rešenje do 20. aprila 2016. na anav@drustvohispanista.rs.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *