BG PRAKSA

      Нема коментара на BG PRAKSA

Univerzitet u Beogradu i Gradska Uprava grada Beograda sa zadovoljstvom pozivaju studente završnih godina da se prijave za u?eš?e u programu Univerzitetska radna praksa – BG PRAKSA 2016 Jumanji Next Level.

http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/

http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/

Program Univerzitetska radna praksa – BG PRAKSA realizuje Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Gradskom upravom grada Beograda od 2010 올레 tv 영화 다운로드. godine. Program omogu?ava studentima dapo jedinstvenom modelu obavljaju stru?nu praksu u javnim i javnim komunalnim preduze?ima, organizacionim jedinicama Gradske uprave, ustanovama kulture i gradskim opštinama i steknu prakti?na znanja, veštine i relevantno radno iskustvo tokom studija i na taj na?in unaprede svoje akademsko obrazovanje 일본어 교재 다운로드. U proteklih šest godina realizacije preko 1300 studenata sa 24 fakulteta Univerziteta u Beogradu steklo je prvo radno iskustvo u institucijama ?iji je osniva niv Bible pdf? grad.

U programu Univerzitetske radne prakse ove godine ima?e prilike da u?estvuje ukupno 178 studenata u 14 unutrašnjih organizacionih jedinica Gradske uprave, 10 gradskih preduze?a, 10 ustanova kulture i 4 gradske opštine grada Beograda youtube high definition.

Integralni tekst konkursa (sa detaljima o lokacijama i pozicijama za praksu, opisom posla i uslovima za svaku poziciju, kao i potrebnim dokumentima) i Vodi 아치리눅스 다운로드? kroz konkurs dostupni su na sajtu Centra za razvoj karijere koji ?e, kao i u ranijim ciklusima prakse administrirati ceo proces prijavljivanja i za organizacije – u?esnice programa izvršiti predselekciju kandidata i obuku mentora Thunder mp3.

Studentima, kojima Centar za razvoj karijere tokom cele godine pomaže da ostvare svoja prva radna iskustva, usavrše svoje veštine i steknu potrebna znanja koja ?e im pomo?i prilikom budu?eg zapošljavanja, stoji na raspolaganju za pitanja i potrebnu podršku prilikom procesa prijave za ovaj konkurs windbg 다운로드. (kontaktirajte nas na 011 3207 419 i office@razvojkarijere.bg.ac.rs).

Program BG PRAKSA 2016 realizova?e se kao ?etvoromese?na praksa uz mentorsku podršku sizer. Planirano je da se praksa realizuje  u periodu od 1. juna do 1.oktobra.  Svim studentima – polaznicima programa tokom trajanja prakse bi?e obezbe?ena naknada za topli obrok i prevoz Indian music.

Na konkurs se mogu prijaviti zainteresovani studenti završnih godina elektronskim putem i neophodno je da prilože skeniranu potvrdu o redovnom studiranju na sajtu Centra za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu.

Rok za prijavu je  13.april 2016. godine u pono?.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *